Zielony szlak na Eliaszówkę i czerwony w dół do Kosarzysk