Ekstremalna trasa na Śnieżnicę i mniej znane wychodnie skalne i jeziorka