Na Gorc przez widokowe polany wokół Doliny Jamnego