ratownictwo Ukraina

Ubezpieczenie – Ukraina

Akcjami ratowniczymi m.in. w górach zajmują się odpowiednie jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. […]