Końcówka bardzo stromego podejścia czarnym szlakiem na Śnieżnicę