Widok spod szczytu Śnieżnicy (1007 m), od lewej: Lubomir (902 m), Trzy Kopce (893 m), Łysina (891 m), Wierzbanowska Góra (778 m), Kamiennik (827 m). Ciecień (829 m), Grodzisko (618 m) i Pogórze Wielickie