Z polnej drogi skręcamy w lewo do lasu (przy kępie brzóz)