Leśna droga wzdłuż podstawy północnego zbocza Śnieżnicy ( w kierunku zachodnim)