Wejście do Rezerwatu Biała Woda, w lewo, czerwonym szlakiem do bazaltowej skały