Kapliczka przy drodze pomiędzy Okrąglicą Południową, a Północną