Żółty szlak pod szczytem Koziarza od strony Wojakówki