Wizerunek serca na zboczu Suchego Berda (577 m) nad Jeziorem Myczkowskim