Ścieżka historyczno-przyrodnicza do ruin wsi w Krywem