Widok z polany Przysłop Górny - od lewej: Pasmo Radziejowej, Lubań i Magurki na tle Tatr