Trawers przez Dubrawiska - droga żółtego szlaku do Murowańca