Panorama ze szczytu Barańca (2184 m) - od lewej: Ostra (1765 m), Siwy Wierch (1805 m), Przysłop (2145 m), Pachola (2166 m), Banówka (2178 m), Hruba Kopa (2163 m), Trzy Kopy (2136 m), Rohacz Płaczliwy (2125 m) i bliżej nas Smrek (2071 m)