Za nami Baraniec (2184 m), Szczerbawy (2149 m) i Klin (2044 m)