Droga zielonego szlaku z Przełęczy Słopnickiej na Cichoń