Początek czarnego szlaku do Zalesia na grzbiecie Cichonia