Strome podejście z przełęczy na szczyt Ostrej (925 m)