Czarny szlak z Zalesia (parking Ostra skrzyżowanie) na Cichoń