Trudności na klifie - jest bardzo gładki i trudno znaleźć oparcie