Widok z wieży na górze Modyń (1092 m) na Beskid Wyspowy (Cichoń i Ostra)