Widok w kierunku końca ścieżki udostępnionej dla turystów