Szczyt Majerz (689 m), a w zasadzie to najwyższy punkt polany Majerz