Widok z wieży widokowej na Mogielicy na Cichą, Ostrą i Modyń