Widok z wieży widokowej na Mogielicy na Luboń Wielki, Ćwilin, Szczebel, Śnieżnicę, Ciecień i Grodzisko