Widok z drogi do żółtego szlaku pod szczytem Gronika (Pękalówki)