Wypas owiec na hali między Przeł Snozka, a Czorsztynem