Czerwony szlak z Chyrowej - do Pustelni św. Jana z Dukli