Kapliczka Szczęśliwego Powrotu, zwana też Kibakową Kapliczką jest jedną z najbardziej znanych bieszczadzkich kapliczek. Znajduje się we wsi Polanki, przy głównej drodze pomiędzy miejscowościami Buk i Terka. Stoi nad wysoką skarpą, która opada do Solinki.

Kapliczka Szczęśliwego Powrotu

Jest kilka wersji powstania kapliczki.

Jedna z nich mówi o wydarzeniu, które miało miejsce w 1896 roku, jej bohaterem jest Michał Krajewski – dziedzic okolicznych ziem. Wracał on nocą wraz ze swoim woźnicą z Cisnej, kiedy przejeżdżali drogą nad urwiskiem konie spłoszyły się i pociągnęły w dół cały zaprzęg. Z tej dramatycznej sytuacji pasażerowie bryczki wyszli bez szwanku, a wdzięczny za ocalenie Michał Krajewski wybudował w miejscu wypadku kapliczkę.

Druga historia nawiązuje do nazwy „Kibakowa Kapliczka”. W 1848 r. woźnica Kibak jadąc wozem z Jaworca do Polanek, na wąskiej drodze nad urwiskiem spotkał się z oddziałem wojsk rosyjskich, który został wysłany do tłumienia powstania na Węgrzech. Aby minąć się z zaprzęgiem Kibaka żołnierze postanowili przesunąć wóz na brzeg skarpy, a wtedy runął on w dół do rzeki. Kibak cudem uniknął śmierci, w miejscu, gdzie zdarzył się wypadek wybudował kapliczkę.

W kapliczce znajduje się mała karteczka z wierszem Pani Wiesławy Kwinto-Koczan.

Opracowanie na podstawie http://www.twojebieszczady.net/