Najnowsze pomiary, które przeprowadzili naukowcy Politechniki Świętokrzyskiej dowiodły, że najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich jest Góra Agaty, potocznie zwana Zamczyskiem. Ma ona 613,96 m n.p.m. wysokości. Przy okazji zweryfikowano też wysokość Łysicy, która jak się okazało ma 613,31 m, a nie 611,8 m n.p.m.

Zatem, to Góra Agaty, a nie Łysica należy do Korony Gór Polski!

Pomiary były przeprowadzane kilkukrotnie i różnymi, niezależnymi metodami. Najpierw przy pomocy urządzenia GPS oraz pomiarów niwelacyjnych, następnie powtórzono je metodą precyzyjną – statycznym pomiarem GNSS. Wykonali je dr Maciej Hajdukiewicz i dr inż. Ihor Romanyshyn z katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Politechniki Świętokrzyskiej. Wyniki zostały opublikowane w artykule naukowym „Pomiar wysokościowy Góry Łysicy w kontekście weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznym”, który ukazał się w 2019 r. w piśmie „Structure and Environment”.

Na podstawie powyższych wyników badań Świętokrzyski Park Narodowy zarejestrował nowe wysokości Łysicy i Góry Agaty w Państwowym Zasobie Geodezyjnym.

Źródło: Świętokrzyski Park Narodowy

Łysica

Łysica (pot. Góra Świętej Katarzyny), ma 613,31 m wysokości. Znajduje się w zachodniej części Łysogór, na południowy wschód od wsi Święta Katarzyna. Nie należy do Korony Gór Polski!