To będzie pierwsza tego typu wyprawa w Polsce. W ramach projektu „28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt” 16 śmiałków czyli 9 wychowanków i 7 opiekunów, którzy na co dzień funkcjonują w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Działdowie, wyruszy po Koronę Gór Polski. To właśnie oni – osoby z niepełnosprawnością umysłową oraz ich opiekunowie, w ciągu 12 miesięcy pojawią się na górskich ścieżkach w Sudetach, Beskidach, Karpatach i Górach Świętokrzyskich. Na tej wyprawie będą spełnić marzenia, przede wszystkim jednak będą pokazywać, że ludzie z niepełnosprawnościami chcą i mogą żyć na równych prawach ze światem zdrowych.

28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt

Projekt zakłada zdobycie najwyższych szczytów pasm górskich Polski na przestrzeni roku. Korona Gór Polski to pojęcie powstało w 1997 roku, a składa się na nie 28 najwyższych szczytów wszystkich pasm górskich naszego kraju. Zadania podejmie się grupa wyselekcjonowanych i odpowiednio przygotowanych podopiecznych ośrodka wraz z opiekunami. Końcowym rezultatem będzie włączenie do Klubu Zdobywców Korony Gór Polski (28 wskazanych przez organizację tj. KLUB, szczytów Polski).
W miejscach, gdzie będzie to konieczne drużyna dostanie wsparcie ze strony ekspertów w wyprawach górskich – przewodników TOPR i GOPR. Silna ekipa spędzi ze sobą w górach niemal miesiąc na przestrzeni roku.
Zdobywanie 28 szczytów wchodzących w skład Korony Gór Polski podzielone zostało na 4 wyprawy. Pierwsza już w ostatnim tygodniu sierpnia 2019 roku, kolejne w październiku, a następnie – po zimowej przerwie – na przełomie kwietnia i maja 2020 i wreszcie wielki finał, z wejściem na Rysy, na koniec sierpnia 2020.
W czasie tego wyzwania wspierać ich będą ambasadorzy projektu. Tak jak szczytów będzie ich 28. Wiadomo już, że w spełnianiu marzeń pomagać będą m.in. Kinga Baranowska, Justyna Kowalczyk, Joanna Jabłczyńska, Piotr Zelt, Tomasz Marczyński, Magdalena Kozielska.

Zamysłem inicjatywy pod nazwą „28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt” jest pokazanie społeczeństwu, że osoby z niepełnosprawnością są integralną jego częścią; że istnieją i chcą istnieć na równi z jego „zdrową” częścią. Projekt ten ma za zadanie aktywizowanie osób z niepełnosprawnością do aktywności oraz ukazanie, że takie osoby, jak podopieczni placówki, potrafią i chcą być aktywne. Projekt ten wychodzi także naprzeciw marzeniom i potrzebom osób niepełnosprawnych intelektualnie, które chcą poznawać świat a poznając uczyć się go, zapamiętywać, komunikować się z nim, budować własne o nim wyobrażenie, dzielić się nim z innymi a w końcu budować poczucie własnej wartości.
W zastanej rzeczywistości osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zepchnięte na margines społeczeństwa. Nie posiadając odpowiedniej motywacji i wsparcia do działania ich cały świata zamyka się w czterech
ścianach domu czy ośrodka do którego uczęszczają.

Cele projektu 28 marzeń:
– budowanie poczucia własnej wartości osób niepełnosprawnych,
– pełnoprawne uczestnictwo w życiu społecznym,
– integracja ze społeczeństwem,
– przezwyciężanie własnych ograniczeń i lęków,
– nauka aktywnego spędzania czasu wolnego,
– podnoszenie sprawności fizycznej i odporność organizmu,
– rozwijanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności,
– doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymagających i stresujących,
– podziwianie piękna otaczającej przyrody oraz budzenie do niej szacunku i troski o nią,
– doskonalenie umiejętności zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach tego wymagających
– budowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością

Więcej informacji: www.28marzen.pl

FB: https://www.facebook.com/28marzen/