W ramach 26. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® (26-29 października 2023 roku) został ogłoszony  8. MIĘDZYNARODOWY KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, którego organizatorami są Targi w Krakowie, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie.

Targi Książki w Krakowie

Do Konkursu mogą być zgłaszane wydawnictwa wydane w dowolnym języku o terenach górskich ze wszystkich kontynentów  oraz o tematyce związanej z górami (geologia, przyroda i jej ochrona, historia, zabytki, etnografia i innej),   które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2019 roku (włącznie). W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2019 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2019 roku.

Do tegorocznego Konkursu można zgłosić wydane w dowolnym języku albumy, przewodniki, wydawnictwa popularnonaukowe, monografie, czasopisma, prozę literacką i poezję o tematyce górskiej, mapy, atlasy oraz encyklopedie, słowniki nazewnictwa miejscowości, obiektów, przyrodnicze lub inne o tematyce górskiej.

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej. Szczegóły dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszenia. Są one również dostępne (w językach: PL i UK) na stronach: https://cotg.pttk.pl/konkursy/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach/ oraz www.ksiazka.krakow.pl.

Wydawcy, którzy będą uczestniczyć w Konkursie po raz piąty otrzymają specjalne pamiątkowe dyplomy.

W 7. Konkursie w 2022 roku brało udział 37 wydawców z sześciu krajów (Austria, Czechy, Kanada, Polska, Słowacja i Ukraina), którzy zgłosili do Konkursu 113 wydawnictw. Wśród laureatów lub wyróżnionych w Konkursie znalazły się wydawnictwa z  Austrii, Czech, Kanady, Polski, Słowacji i Ukrainy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie – zgłoszenia do 20 września 2023 roku (włącznie).

Dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod adresem:

      Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 631-010 Kraków z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”.

PL – 8. Konkurs 2023 regulamin (xx)

PL – 8. Konkurs 2023 – Formularz zgłoszenia (xx)

ORGANIZATORZY


RODO. Dane adresowe Państwa Firmy pochodzą z uczestnictwa w dotychczasowych Międzynarodowych Konkursach „Najlepsze wydawnictwa o górach” odbywających się corocznie w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® albo z informacji pochodzącej z Państwa publikacji czy strony internetowej. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatorów Konkursu przy organizacji wszystkich jego etapów i nie będą przekazywane osobom trzecim. Jeśli Państwa Firma będzie chciała zrezygnować z otrzymywania korespondencji w sprawie tego Konkursu lub poprawić dane swojej Firmy, w każdej chwili może przekazać taką decyzję na adres jego Organizatorów. Administratorami danych są Organizatorzy Konkursu: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK 31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 6/6a, poczta@cotg.pttk.pl; Wydawnictwo „Karpaty” –  Andrzej Łączyński,30-043  Kraków ul. Biernackiego 17/39, wydawnictwo.karpaty@gmail.com; Targi w Krakowie Sp. z o.o., 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9, iod@targi.krakow.pl.