Konkurs Fotograficzny „Moje podróże małe i duże” – Suszec 2017

Utrwalenie w fotografii piękna podróżowania i poznawania świata, prezentowanie różnorodnych osiągnięć twórczych w szeroko rozumianej tematyce podróży, popularyzacja fotografii podróżniczej, gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce podróżniczej – to główne cele, które przyświecają Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu www.kulturasuszec.eu  – organizatorowi kolejnej edycji Konkursu Fotografii Podróżniczej i Turystycznej „Moje podróże małe i duże”.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy fotografujący, którzy ukończyli 16 lat. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy fotografie. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem, że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie uczestnicy przesyłają fotografie na konkurs w formie elektronicznej. Dopiero w II etapie zakwalifikowane do wystawy i ostatecznej oceny fotografie uczestnicy przesyłają w formie papierowej.

Konkurs fotograficzny "Moje podróże małe i duże"

Kartę zgłoszenia należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać ją na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, 43-267 Suszec ul. Ogrodowa 22.

 

Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi:

I nagroda – o wartości 1000 zł, II nagroda – o wartości 700 zł, III nagroda – o wartości 500 zł.

 

Terminy konkursu:

Termin przesyłania prac – do 10 września 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników I etapu – dp 25 września 2017 r.

Termin nadsyłania zdjęć dla uczestników II etapu – do 15 października 2017 r.

Termin ogłoszenia wyników II etapu – do 30 października 2017 r.

Termin wystawy w GOK w Suszcu – 4 listopada 2017 r.

 

Szczegółowy regulamin i karta zgłoszenia konkursu do pobrania ze strony:

www.kulturasuszec.pl/newsy/konkurs-fotograficzny-pl.html.

 

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela jego komisarz:

Joanna Musiolik tel. 32 2124491 w.19, e-mail: konkursy@kulturasuszec.pl.