Zapraszamy do obejrzenia serii filmów edukacyjnych wyprodukowanych przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ich celem jest zapoznanie z różnorodnymi zagrożeniami, z jakimi możemy się spotkać w trakcie naszej górskiej aktywności, zarówno w letnich, jak i zimowych warunkach. Filmy nie zastępują odpowiednich szkoleń, ale dają pogląd na zakres wiedzy i umiejętności, jakie powinniśmy posiadać wyruszając w góry.

“Akademia Górska TOPR” –  Lawiny

Kolejny film projektu „Akademia Górska TOPR”, wyprodukowny w ramach wspólnej z Tatrzańskim Parkiem Narodowym akcji; „Załóż detektor. Weź sondę i łopatkę. Nie narażaj życia z miłości do gór” lawinoweabc.pl

Z filmu można zaczerpnąć podstawowe informacje o czynnikach budujących zagrożenia lawinowe, ocenie zagrożenia lawinowego w terenie i zasadach planowania wyjść w teren wysokogórski zagrożony lawinami. Ważną częścią filmu jest informacja o podstawowym, koniecznym wyposażeniu lawinowym i sposobie jego użycia. Zaznaczamy, że nasz film nie jest wystarczającą formą edukacji w tak skomplikowanym zagadnieniu jakim jest zagrożenie lawinowe. Wskazujemy raczej czego trzeba się nauczyć by zwiększyć nasze bezpieczeństwo.

“Akademia Górska TOPR” – Narciarstwo

Ratownicy TOPR w przystępny sposób prezentują podstawowe zagadnienia związane z uprawianiem narciarstwa, poczynając od krótkiego rysu historycznego rozwoju narciarstwa w rejonie Zakopanego, przez zasady przygotowania fizycznego do sezonu zimowego, wybór i serwisowanie sprzętu i podstawowe zasady bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich. Przedstawiona jest też krótka charakterystyka różnych form narciarstwa (oprócz popularnego narciarstwa przywyciągowego); telemark, carving czy narciarstwo wysokogórskie, które zdobywają coraz większą popularność. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego opowiadają, jakie zasady uprawiania narciarstwa obowiązuję na terenie TPN ze względu na nadrzędne zadanie, jakim jest ochrony przyrody w Tatrach.

“Akademia Górska TOPR” – Zimowa turystyka wysokogórska

Film poświęcony jest podstawowym technikom pieszego poruszania się zimą w terenie wysokogórskim i jest uzupełnieniem informacji przekazanych w filmie o lawinach i narciarstwie skiturowym. Właściwe wykorzystanie zaprezentowanych technik wymaga nauki i treningu pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Posiadanie sprzętu zimowego – nawet najwyższej klasy – bez nauki i treningu jest mało użyteczne, a w niektórych przypadkach może budzić fałszywe poczucie bezpieczeństwa.