Jeżeli wybieramy się samochodem w dalszą podróż i chcemy zapewnić sobie i pasażerom spokój i bezpieczeństwo, warto dodatkowo pomyśleć o polisie ASSISTANS, czyli zabezpieczeniu się na wypadek awarii, kradzieży lub innych zdarzeń losowych, jakie mogą przytrafić się naszemu pojazdowi w trakcie podróży. Dla osób, które znają już temat i potrzebują szybko dobrać odpowiednią polisę, zapraszamy do serwisu online:

Assistance Uniqa

Poniżej prezentujemy dokładny opis możliwości wyboru polisy “Assistance w Podróży” dopasowanej do potrzeb naszego wyjazdu.

Oferta kierowana jest dla każdego, bez konieczności zakupu innych produktów, np. OC/AC
zarówno dla Klientów UNIQA, jak i posiadających OC/AC w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie dostępne jest dla samochodów osobowych, terenowych i dostawczych do 3,5 t:

  • zarejestrowanych w Polsce
  • których okres eksploatacji nie przekracza 15 lat
  • niewykorzystywanych do działalności gospodarczej lub zarobkowej – w przypadku umów rocznych.

Jak kupić online polisę ASSISTANCE

Ubezpieczenie można kupić na 2 strefy: Polskę i Polskę+Europę (z wyłączeniem krajów byłego ZSRR, za wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii).

Assistance Uniqa

  • Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się najwcześniej następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.
  • Możliwe jest wystawienie polisy z datą startu oddaloną o pół roku od dnia wyliczenia kalkulacji.
  • Kalkulacja jest ważna przez 30 dni, ale nie dłużej niż do dnia startu ubezpieczenia.
  • W danym okresie, dany pojazd może być objęty ochroną z tytułu jednej umowy ubezpieczenia – niedopuszczalne jest zawarcie kilku umów ubezpieczenia na ten sam pojazd, w tym samym okresie.
  • Limity świadczeń z Assistance w Podróży sumują się z limitami z innych umów ubezpieczenia assistance zawartych z AXA.

 

Assistance Uniqa

 

Assistance Uniqa

 

Assistance Uniqa

Assistance Uniqa

 Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia znajdują się w:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w podróży