Mali ambasadorzy bezpieczeństwa w górach  

Czasem w towarzystwie psa, kiedy indziej z pomocą helikoptera, ale zawsze z pełnym wyposażeniem i zaangażowaniem, by nieść pomoc potrzebującym – tak wygląda praca ratownika oczami dzieci. Z okazji trzeciej rocznicy działalności Fundacja GOPR przeprowadziła wyjątkowy konkurs plastyczny dla najmłodszych miłośników gór.

Młodzi artyści mieli za zadanie, w dowolnej formie, przedstawić swoją wizję «Akcji ratunkowej w górach». Królowały prace wykonane kredkami, ale nie zabrakło również kolaży, czy oryginalnych instalacji. Internauci, w głosowaniu na Facebooku, najwięcej «polubień» przyznali pracy 7-letniej Alicji z Nowego Targu.

Zwycięska praca Alicja lat 7.Fundacja GOPR

 

 

 

 

 

 

 

Lubię z mamą, siostrą i bratem chodzić po górach. Dużo jeździmy też na nartach i snowboardzie. Ratownicy są ważni, bo mogą nas uratować, gdy stanie się coś złego. Jakbym miała wypadek, to wiem, że GOPR zawsze pomoże – mówi mała laureatka.

Jednym z wiodących celów statutowych Fundacji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego zachowania w górach. Od początku działalności prowadzimy Akademię GOPR i Akademią GOPR Junior, w ramach której uczymy najmłodsze pokolenie m.in. jak prawidłowo przygotować się do górskich wędrówek, jak zachować się w przypadku niebezpieczeństwa, czy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Dzieci chętnie uczestniczą w tych warsztatach, co bardzo nas cieszy, bo są świetnymi ambasadorami bezpiecznych postaw
w górach, nierzadko przekazując wiedzę dorosłym
– podsumowuje Marcin Kądziołka, prezes Fundacji GOPR.

W ubiegłym roku bezpośredni udział w profilaktyce z ratownikami GOPR wzięło ponad 20 tys. osób. Na edukacyjnej mapie Fundacji GOPR znalazło się ponad 30 miejscowości. Ratownicy odbyli ponad 20 spotkań w szkołach, szkoląc dzieci i młodzież z profilaktyki górskiej.

Co roku polskie góry odwiedzają miliony turystów. Potrzeby w zakresie edukacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa są przez to ogromne, a środków na ich realizację ograniczona ilość, dlatego też każdy może wesprzeć działalność Fundacji GOPR, choćby przez przekazanie na jej cel 1% z podatku (KRS 0000607021).

O Akademii GOPR

Utworzona pod egidą fundacji Akademia GOPR to wszechstronny program profilaktyczny, zakładający realizację działań w zakresie czynnej edukacji górskiej, prowadzonej przez ratowników GOPR na terenie całego kraju. Turyści powinni być świadomi ryzyka, jakie wiążą się z uprawianiem wszelkich aktywności górskich, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać i jak powinni się zachować w przypadku ich wystąpienia. Ratownicy GOPR są w pełni przygotowani kompetencyjnie do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą dotyczącą zagrożeń i niebezpieczeństw górskich, jak również podejmowania edukacji społeczeństwa w obszarze prawidłowego przygotowania do działań górskich latem i zimą.

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego została utworzona w 2016 r. na rzecz wspierania i rozwoju ratownictwa górskiego. Od początku swojej działalności prowadzi akcje edukacyjno-informacyjnej pod szyldem „Akademii GOPR”, których celem jest zapobieżenie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w górach. Fundację tworzą ratownicy GOPR. Aby zapewnić najwyższy poziom udzielania pomocy, Fundacja dba o bezpośrednie potrzeby GOPR-u, związane z koniecznością rozwoju technicznego, napraw i modernizacji sprzętu ratowniczego oraz rozwoju infrastruktury Górskiego Pogotowia.