Od 1 marca drożeją bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego, turyści zapłacą teraz 9 zł za bilet normalny i 4,50 zł za ulgowy.

Cennik obowiązujący od 1 marca 2023 r.

 • bilet normalny 9,00 zł
 • bilet ulgowy 4,50 zł
 • bilet 7-dniowy normalny 45,00 zł
 • bilet 7-dniowy ulgowy 22,50 zł
 • bilet grupowy normalny (grupa  10 osób) 81,00 zł
 • bilet grupowy ulgowy (grupa 10 osób) 40,50  zł

Morskie Oko

Podwyżka związana jest z rosnącymi kosztami działalności parku – tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej oraz na ochronę przyrody.
15 proc. wpływów z opłat za wstęp wspiera działalność ratowniczą Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zwolnieni z opłat są:

 • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym – Zakopane, Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec. Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się  aktualnym dokumentem poświadczającym stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin*
 • dzieci w wieku do 7 lat
 • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody
 • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego, zwolnienie nie dotyczy nauczycieli i opiekunów,
 • osoby udające się najkrótszą drogą do wyznaczonych miejsc kultu religijnego (do Kaplicy na Wiktorówkach szlakiem z Zazadniej, do Kaplicy Sióstr Albertynek i Kaplicy Braci Albertynów na Kalatówkach),
 • przewodnicy, instruktorzy tatrzańscy, których służbowy wstęp na teren Parku potwierdza ważna legitymacja,
 • wolontariusze na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez TPN oraz osoby posiadające  zezwolenie dyrektora TPN.
 • ratownicy górscy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
 • posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Drogowskazy przy mostku nad Wielkim Stawem

Gdzie możemy kupić bilety do TPN

Bilety wstępu do Tatrzańskiego Parku Narodowego można kupić w punktach sprzedaży biletów (czynne cały rok i okresowe). Można też kupić przez Internet na stronie tpn.pl/zwiedzaj/e-bilety (Regulamin usługi ebilet) oraz  za pośrednictwem aplikacji SkyCash i mPay.

Punkty sprzedaży biletów (bramy Parku) czynne cały rok:

 • Łysa Polana
 • Wierch Poroniec
 • Dol. Jaworzynki
 • Goryczkowa /Myślenickie Turnie/
 • Kalatówki
 • Dol. Białego
 • Dol. Strążyska
 • Dol. Małej Łąki
 • Dol. Kościeliska

Wykaz punktów sprzedaży okresowej oraz godziny ich otwarcia znajdują się na stronie Parku: Bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego

Szczegółowe informacje o parkingu na Palenicy Białczańskiej: Parking na Palenicy Białczańskiej (rejon Morskiego Oka) wyłącznie z e-biletem!

Źródło: Tatrzański Park Narodowy
28.02.2023