Bezpieczeństwo w górach jest jednym z priorytetowych tematów naszych publikacji. Portal „Góry dla Ciebie” jest patronem medialnym Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, której działalność w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia coraz większego bezpieczeństwa w terenach górskich. Jest to realizowane zarówno poprzez podnoszenie poziomu wyszkolenia i możliwości technicznych ratowników, jak i dzięki edukacji i prewencji skierowanej do coraz szerszych kręgów społeczeństwa aktywnie działających w górach.

Fundacja została utworzona w 2016 r., tworzą ją ratownicy GOPR. Pomimo krótkiego okresu działalności, ma na swoim koncie sporo osiągnięć oraz bardzo ambitne plany.
Kilka słów o jej funkcjonowaniu. Nadrzędnym celem jej działalności jest wspieranie i rozwój ratownictwa górskiego. Ale nie tylko…
– Fundacja aktywnie wspiera ratowników w zakresie doskonalenia szkoleniowego oraz wyposażenia sprzętowego (naprawa i modernizacja sprzętu, rozwój infrastruktury GOPR i nowych technologii podnoszących jakość i skuteczność działań ratunkowych)
– realizuje projekty wsparcia na rzecz psów ratowniczych GOPR – poprawy warunków szkolenia zwierząt, ich leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu, rozbudowy bazy szkoleniowej
– prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne (szkolenia, warsztaty i prezentacje na terenie całego kraju) realizowane pod szyldem „Akademii GOPR”, których celem jest zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w górach.
– udziela wsparcia ratownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom GOPR, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobami, kalectwem, ubóstwem, sytuacjami losowymi
– zajmuje się promocją ochrony środowiska górskiego,
– publikuje i prowadzi działalność wydawniczą

Corocznie w sierpniu Fundacja GOPR organizuje w Krynicy-Zdrój “Dzień Ratownika Górskiego” – jest to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim dla wszystkich miłośników gór i górskich aktywności, które ma na celu przybliżenie pracy Ratowników GOPR, jak również promocję zasad bezpiecznego przebywania i poruszania się w terenie górskim.

 

 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.fundacja.gopr.pl, oprócz informacji o Fundacji, jej strukturze, działaniach, ludziach w niej pracujących znajduje się też dużo wartościowych porad odnośnie bezpieczeństwa w górach.