Bezpieczeństwo w górach jest jednym z priorytetowych tematów naszych publikacji. Portal „Góry dla Ciebie” jest patronem medialnym Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, której działalność w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia coraz większego bezpieczeństwa w terenach górskich. Jest to realizowane zarówno poprzez podnoszenie poziomu wyszkolenia i możliwości technicznych ratowników, jak i dzięki edukacji i prewencji skierowanej do coraz szerszych kręgów społeczeństwa aktywnie działających w górach.

Fundacja GOPR

Fundacja została utworzona w 2016 r., tworzą ją ratownicy GOPR. Pomimo krótkiego okresu działalności, ma na swoim koncie sporo osiągnięć oraz bardzo ambitne plany.
Kilka słów o jej funkcjonowaniu. Nadrzędnym celem jej działalności jest wspieranie i rozwój ratownictwa górskiego. Ale nie tylko…
– Fundacja aktywnie wspiera ratowników w zakresie doskonalenia szkoleniowego oraz wyposażenia sprzętowego (naprawa i modernizacja sprzętu, rozwój infrastruktury GOPR i nowych technologii podnoszących jakość i skuteczność działań ratunkowych)
– realizuje projekty wsparcia na rzecz psów ratowniczych GOPR – poprawy warunków szkolenia zwierząt, ich leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu, rozbudowy bazy szkoleniowej
– prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne (szkolenia, warsztaty i prezentacje na terenie całego kraju) realizowane pod szyldem „Akademii GOPR”, których celem jest zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w górach.
– udziela wsparcia ratownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom GOPR, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobami, kalectwem, ubóstwem, sytuacjami losowymi
– zajmuje się promocją ochrony środowiska górskiego,
– publikuje i prowadzi działalność wydawniczą.

 

Fundacja GOPR bardzo dużo uwagi poświęca edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach. Prowadzi szkolenia, warsztaty i prezentacje na terenie całego kraju realizowane pod szyldem „Akademii GOPR”, ale publikuje również porady i zalecenia na swojej stronie internetowej – materiały te są dostępne dla każdego.
Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

bezpieczeństwo w górach
co należy zabrać ze sobą w góry?
apteczka w górach
ABC bezpieczeństwa na stokach narciarskich

niebezpieczeństwo w górach
przed wyjazdem w góry
skitury — nie lekceważ zagrożeń
postępowanie w razie wypadku – pierwsza pomoc
wzywanie pomocy
burza w górach

Tel. ratunkowy TOPR/GOPR – 601 100 300 lub 985
Tel. OGÓLNY 112

Warto zainstalować APLIKACJĘ RATUNEK

Corocznie w sierpniu Fundacja GOPR organizuje w Krynicy-Zdrój “Dzień Ratownika Górskiego” – jest to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim dla wszystkich miłośników gór i górskich aktywności, które ma na celu przybliżenie pracy Ratowników GOPR, jak również promocję zasad bezpiecznego przebywania i poruszania się w terenie górskim.

Dzien Ratownika Górskiego - Krynica 2019

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.fundacja.gopr.pl, oprócz informacji o Fundacji, jej strukturze, działaniach, ludziach w niej pracujących znajduje się też dużo wartościowych porad odnośnie bezpieczeństwa w górach.