Bezpieczeństwo w górach jest jednym z priorytetowych tematów naszych publikacji. Portal „Góry dla Ciebie” jest patronem medialnym Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, której działalność w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia coraz większego bezpieczeństwa w terenach górskich. Jest to realizowane zarówno poprzez podnoszenie poziomu wyszkolenia i możliwości technicznych ratowników, jak i dzięki edukacji i prewencji skierowanej do coraz szerszych kręgów społeczeństwa aktywnie działających w górach.

Fundacja została utworzona w 2016 r., tworzą ją ratownicy GOPR. Pomimo krótkiego okresu działalności, ma na swoim koncie sporo osiągnięć oraz bardzo ambitne plany.
Kilka słów o jej funkcjonowaniu. Nadrzędnym celem jej działalności jest wspieranie i rozwój ratownictwa górskiego. Ale nie tylko…
– Fundacja aktywnie wspiera ratowników w zakresie doskonalenia szkoleniowego oraz wyposażenia sprzętowego (naprawa i modernizacja sprzętu, rozwój infrastruktury GOPR i nowych technologii podnoszących jakość i skuteczność działań ratunkowych)
– realizuje projekty wsparcia na rzecz psów ratowniczych GOPR – poprawy warunków szkolenia zwierząt, ich leczenia, zakupu specjalistycznego sprzętu, rozbudowy bazy szkoleniowej
– prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne (szkolenia, warsztaty i prezentacje na terenie całego kraju) realizowane pod szyldem „Akademii GOPR”, których celem jest zapobieganie potencjalnie niebezpiecznym sytuacjom w górach.
– udziela wsparcia ratownikom i ich rodzinom oraz emerytom i rencistom GOPR, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji życiowej związanej z chorobami, kalectwem, ubóstwem, sytuacjami losowymi
– zajmuje się promocją ochrony środowiska górskiego,
– publikuje i prowadzi działalność wydawniczą

Corocznie w sierpniu Fundacja GOPR organizuje w Krynicy-Zdrój “Dzień Ratownika Górskiego” – jest to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim dla wszystkich miłośników gór i górskich aktywności, które ma na celu przybliżenie pracy Ratowników GOPR, jak również promocję zasad bezpiecznego przebywania i poruszania się w terenie górskim.
W tym roku
odbędzie się już trzecia edycja imprezy, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy!

Partnerem głównym Fundacji GOPR jest TAURON Polska Energia (od 2018 r.).

Dotychczasowa współpraca zaowocowała realizacją projektów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w górach, m.in. zeszłoroczną edycją Dnia Ratownika Górskiego w Krynicy, w którym wzięło udział ponad 15 tyś. turystów i mieszkańców miasta, a także specjalistycznymi szkoleniami dla pracowników Grupy TAURON – w 2018 r. skorzystało z nich ponad 100 osób.
W tym roku umowa z  TAURON Polska Energia została przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Podczas podpisania umowy, prezes Fundacji GOPR Marcin Kądziołka podsumował jej działania : „Mimo tego, że już sporo udało nam się zdziałać, to wciąż przed nami dużo wyzwań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w górach i edukacji z tym związanej. Tylko w 2018 r., w prelekcjach, warsztatach Akademii GOPR wzięło udział 20 tyś. uczestników, jednak skala potrzeb jest olbrzymia, gdyż z roku na rok coraz więcej Polaków odwiedza góry. Dotarcie do jak największej liczby osób z edukacją profilaktyczną ma dla nas zatem kluczowe znaczenie. Bardzo się cieszę, że tak duży i ważny partner, jakim jest TAURON, będzie towarzyszył w kolejnym roku działalności Fundacji i realizacji naszych celów”.

A tak o współpracy z Fundacją GOPR mówił Filip Grzegorczyk – prezes TAURON Polska Energia. „W TAURONIE mamy świadomość tego, że konkretne działania i decyzje biznesowe przez nas podejmowane mają wpływ na klientów, pracowników i ich rodziny, a także społeczności lokalne i środowisko naturalne. W ramach współpracy z Fundacją GOPR, odbywają się liczne inicjatywy mające na celu zarówno szerzenie profilaktyki bezpieczeństwa w górach, jak i ochrony przyrody. Zasięg działania Fundacji pokrywa się z obszarem działalności Grupy TAURON, co jeszcze bardziej podkreśla spójność oraz zasadność partnerstwa.

Z punktu widzenia „użytkowników” gór należy się cieszyć, że GOPR poprzez Fundację dba o nasze bezpieczeństwo, a także że znajdują się instytucje, które wspierają ich działania.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej http://www.fundacja.gopr.pl, oprócz informacji o Fundacji, jej strukturze, działaniach, ludziach w niej pracujących znajduje się też dużo wartościowych porad odnośnie bezpieczeństwa w górach.