Oferta reklamy i promocji

na stronach portalu

Góry dla Ciebie

12.03.2019.

 

Na stronach portalu Góry dla Ciebie udostępniamy możliwość umieszczenia różnego typu reklam i promocji produktów oraz usług w formie bannerów, wpisów informacyjnych i artykułów sponsorowanych, publikowanych w wybranych obszarach portalu.

Na stronie głównej:

wizualizacja bannerów na stronie głównej

 

Banner typu A1

W górnej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie i w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A1.

Banner typu A2

W środkowej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A2.

Banner typu A3

W dolnej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A3.

Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do strony wskazanej przez Reklamodawcę.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się w kolejności pozostałych widżetów.

 

Na wszystkich stronach tematycznych

(wyprawy, fotorelacje, porady, itd.) oprócz zestawień, list i katalogu:

wizualizacja bannerów na stronach tematycznych

 

Banner typu P1

W górnej części każdej strony tematycznej w formie widżetu o wymiarach 253 x 184 pikseli, umiejscowiony w prawej kolumnie (toolbar) ponad widżetem „Katalogu wypraw”. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola jest stałe.

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu P1.

Na urządzeniach mobilnych, bannery wyświetlają się poniżej całej treści danej strony, jako pierwsze w kolejności.

Banner typu P2

Poniżej górnej części każdej strony tematycznej w formie widżetu o wymiarach 253 x 184 pikseli, umiejscowiony w prawej kolumnie (toolbar) poniżej widżetu „Katalogu wypraw” i Facebooka. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola jest stałe.

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 4 banery typu P2.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się na końcu danej strony.

Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do strony wskazanej przez Reklamodawcę.

Banner typu Z1

Występuje w artykule tematycznie związanym z danym regionem górskim i konkretną lokalizacją. Można go umieścić w artykułach, które są zestawieniem ciekawych, atrakcyjnych miejsc w regionie, np. dla Pienin będzie to artykuł:

Pieniny – 30 miejsc, które musisz zobaczyć

Reklamodawca może sam wybrać artykuł, w którym chciałby zamieścić banner Z1 (w Potwierdzeniu zamówienia, możliwości wyboru zostaną potwierdzone lub wskazany będzie inny możliwy artykuł).

wizualizacja bannerów w artykule tematycznym

 

Format banneru Z1 wynosi 1200 x 300 pikseli.

Maksymalna ilość bannerów typu Z1 dla danego regionu górskiego zależy od ich dopasowania do treści, ilości artykułów i punktów w każdym z nich.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się bezpośrednio w treści artykułu jako jego integralna cześć.

Zobacz przykładową wizualizację bannerów w artykule tematycznym.

Materiały konieczne do publikacji banneru:

 • zdjęcie w proporcjach wg typu banneru w formacie jpg wielkości do 800 KB,
 • adres internetowy, do którego po kliknięciu w pole wpisu będzie następowało przekierowanie

Istnieje możliwość graficznego przygotowania banneru z materiałów Reklamodawcy.

 

Na dedykowanych stronach Noclegów i Gastronomii:

 

Wpisy podstawowe

Każda opisana na portalu wycieczka (wyprawa) dotycząca danego regionu górskiego, zawiera informacje pomocne przy jej realizacji. Dotyczy to także między innymi NOCLEGÓW i GASTRONOMII.

Na początku opisu znajdują się linki (przekierowania) do stron zawierających wykaz (w formie graficznej) oferowanych w danej lokalizacji ofert noclegowych i gastronomicznych zgodnych z obszarem opisu wycieczki.

Zobacz przykładową stronę „wyprawy”, gdzie znajdują się przekierowania do ofert

 

Na stronie ofert umieszczane są informacje o danym obiekcie w formie graficzno-tekstowej (obraz o wymiarach 2000 x 560 pikseli). Ich kolejność wynika z terminów rozpoczęcia publikacji (wg kolejności, najnowszy wpis znajduje się na końcu listy).

Reklamodawca może zamieścić swój wpis w dziale:

N – noclegi

J – gastronomia

Jeżeli Reklamodawca chce, aby jego oferta zawsze znajdowała się w pierwszej trójce wpisów, przy zamówieniu wybiera wpis N3 lub J3 (odpowiednio dla noclegów i gastronomii).

Jeżeli Reklamodawca chce, aby jego oferta zawsze znajdowała się w pozycji od 4 do 10 włącznie, przy zamówieniu wybiera wpis N10 lub J10 (odpowiednio dla noclegów i gastronomii.

Jeżeli Reklamodawca wybiera wpis N lub J to oznacza, że jego wpis będzie publikowany wg kolejności, czyli najnowszy wpis znajduje się na końcu listy.

 

Kliknięcie w wpis powoduje automatyczne przejście do strony wskazanej przez Reklamodawcę.

Zobacz przykładową stronę oferty noclegowej

 

Zobacz przykładową stronę oferty gastronomicznej

 

Materiały konieczne do publikacji Wpisu:

 • zdjęcie w proporcjach: szerokość 60 x wysokość 56 w formacie jpg wielkości do 500 KB,
 • informacje o udogodnieniach typu parking, wi-fi, basen, itp. (lista do wyboru) lub kuchnia regionalna, wegetariańska, wegańska (dla obiektów gastronomicznych)
 • tekst oferty i dane obiektu wg pól formularza,
 • adres internetowy, do którego po kliknięciu w pole wpisu będzie następowało przekierowanie
 • terminy otwarcia obiektu gastronomicznego

Aktualny Cennik

 

Zamówienia należy składać na stronie Formularze zamówienia

 

Procedura zamówienia i realizacji publikacji reklamowej.

 • Zapoznanie się Klienta (Reklamodawcy) z Ofertą i Cennikiem
 • Wybór Banneru lub Wpisu
 • Przygotowanie materiałów
 • Zapoznanie się z Regulaminem publikacji reklam
 • Wypełnienie odpowiedniego Formularza zamówienia
 • Usługodawca (portal Góry dla Ciebie) mailem zwrotnym potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji (ewentualnie prosi zamawiającego o uzupełnienie lub zmianę danych), podaje nr konta bankowego, na które należy dokonać przelewu należności
 • Płatności należy dokonać przed jej rozpoczęciem, nie później niż na 3 dni robocze przed jej planowaną Publikacją
 • Publikacja Banneru lub Wpisu na stronach portalu w okresie wg zamówienia

 

Artykuły sponsorowane

Artykuły sponsorowane mogą być publikowane w różnych panelach portalu, w zależności od ich charakteru i tematyki. Przygotowanie materiałów multimedialnych oraz tekstów Reklamodawca może w całości lub częściowo zlecić naszej redakcji lub opracować je samodzielnie. Określenie warunków technicznych, merytorycznych i handlowych, każdorazowo wymaga indywidualnych uzgodnień. Zapytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy https://gorydlaciebie.pl/kontakt/ lub na adres mailowy kontakt@gorydlaciebie.pl.

 W zakresie tematyki naszego portalu jesteśmy otwarci na różne inne formy współpracy https://gorydlaciebie.pl/wspolpraca/

 

Przydatne linki:

Regulamin portalu

Regulamin publikacji reklam

Oferta reklamowa

Cennik

Formularze zamówienia

Współpraca

Formularz kontaktowy