Oferta reklamy i promocji

na stronach portalu

Góry dla Ciebie

12.03.2019. (aktualizacja 01.02.2021.)

 

Na stronach portalu Góry dla Ciebie udostępniamy możliwość umieszczenia różnego typu reklam i promocji produktów oraz usług w formie bannerów, wpisów informacyjnych i artykułów sponsorowanych, publikowanych w wybranych obszarach portalu.

  • Sam banner jest wyposażony wyłącznie w link do wskazanego przez reklamodawcę adresu zewnętrznego. [opcja standard bez dopłaty wg cennika].
  • Wpis informacyjny lub komunikat jest anonsowany jednym z bannerów, który przekierowuje do wewnętrznego adresu na stronach gorydlaciebie.pl, gdzie znajduje się odpowiedni wpis (tekst do 1 500 znaków, do 2 zdjęć/jpg do 1,2 MB). [opcja z dopłatą 10% do pozycji bannera wg cennika].
  • Artykuł sponsorowany jest anonsowany jednym z bannerów, który przekierowuje do wewnętrznego adresu na gorydlaciebie.pl, gdzie umieszczona jest strona artykułu (tekst do  5000 znaków, do 25 zdjęć/jpg do 1,2 MB). [opcja z dopłatą 20% do pozycji bannera wg cennika].

Powyższe warunki dotyczą publikacji materiałów dostarczonych w całości przez Reklamodawcę. Istnieje możliwość przygotowania i opracowania materiałów (teksty, multimedia) przez zespół “Góry dla Ciebie”, warunki podlegają indywidualnej wycenie.

Artykuły sponsorowane mogą być publikowane w różnych panelach portalu, w zależności od ich charakteru i tematyki (np. Porady, Wyprawy, Wydarzenia, itd.). Czas archiwizacji artykułu i jego dostępności poprzez wyszukiwarkę może być wydłużony w stosunku do publikacji na uzgodnionych indywidualnie warunkach (również w trakcie lub po okresie publikacji).

Dodatkowo oferujemy promocję publikowanych na “Góry dla Ciebie” materiałów w formie postów na FB (dla artykułów sponsorowanych – 2 razy miesięcznie w cenie publikacji) oraz informacji w newsletterze (dla artykułów sponsorowanych – 1 razy miesięcznie w cenie publikacji) – warunki do uzgodnienia.

Aktualny Cennik

 

Możliwości publikacji bannerów

Na stronie głównej:

wizualizacja bannerów na stronie głównej

 

Banner typu A1

W górnej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie i w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A1.

Banner typu A2

W środkowej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A2.

Banner typu A3

W dolnej części strony w formie widżetu o wymiarach 570 x 290 pikseli, umiejscowiony w lewej lub prawej kolumnie w jednym z 2 – 6 wierszy widżetów. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola może się zmieniać w czasie publikacji (użytkownik nie przyzwyczaja się do umiejscowienia reklamy).

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu A3.

Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do strony wskazanej przez Reklamodawcę.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się w kolejności pozostałych widżetów.

 

Na wszystkich stronach tematycznych

(wyprawy, fotorelacje, porady, itd.) oprócz zestawień, list i katalogu
polecamy głównie dla użytkowników PC

wizualizacja bannerów na stronach tematycznych

 

Banner typu P1

W górnej części każdej strony tematycznej w formie widżetu o wymiarach 253 x 184 pikseli, umiejscowiony w prawej kolumnie (toolbar) ponad widżetem „Katalogu wypraw”. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola jest stałe.

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 3 banery typu P1.

Na urządzeniach mobilnych, bannery wyświetlają się poniżej całej treści danej strony, jako pierwsze w kolejności.

Banner typu P2

Poniżej górnej części każdej strony tematycznej w formie widżetu o wymiarach 253 x 184 pikseli, umiejscowiony w prawej kolumnie (toolbar) poniżej widżetu „Katalogu wypraw” i Facebooka. Jego położenie w obrębie opisanego wyżej pola jest stałe.

W tej części strony mogą pojawiać się maksymalnie 4 banery typu P2.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się na końcu danej strony.

Kliknięcie w banner powoduje automatyczne przejście do strony wskazanej przez Reklamodawcę.

Banner typu Z1

Występuje w artykule tematycznie związanym z danym regionem górskim i konkretną lokalizacją. Można go umieścić w artykułach, które są zestawieniem ciekawych, atrakcyjnych miejsc w regionie, np. dla Pienin będzie to artykuł:

Pieniny – 30 miejsc, które musisz zobaczyć

Reklamodawca może sam wybrać artykuł, w którym chciałby zamieścić banner Z1 (w Potwierdzeniu zamówienia, możliwości wyboru zostaną potwierdzone lub wskazany będzie inny możliwy artykuł).

W konkretnym, wybranym artykule tematycznym

możliwe bardzo precyzyjne dopasowanie tematyczne, proponujemy dobór artykułu o wysokiej oglądalności

wizualizacja bannerów w artykule tematycznym

 

Format banneru Z1 wynosi 1200 x 300 pikseli.

Maksymalna ilość bannerów typu Z1 dla danego regionu górskiego zależy od ich dopasowania do treści, ilości artykułów i punktów w każdym z nich.

Na urządzeniach mobilnych bannery wyświetlają się bezpośrednio w treści artykułu jako jego integralna cześć.

Materiały konieczne do publikacji banneru:

  • zdjęcie w proporcjach wg typu banneru w formacie jpg wielkości do 800 KB,
  • adres internetowy, do którego po kliknięciu w pole wpisu będzie następowało przekierowanie

Istnieje możliwość graficznego przygotowania banneru z materiałów Reklamodawcy.

 

Aktualny Cennik

 

Regulamin publikacji reklam

Współpraca

Formularz kontaktowy