Chyrowa – niewielka wieś koło Dukli. Miejscowość została prawie zupełnie zniszczona w 1944 r. podczas walk w dolinie Iwielki – ocalała tylko cerkiew i jedna chałupa. Mieszkańcy wsi znani byli z wyrobu pięknych pisanek.
Miejsce to jest świetną bazą noclegową, znajduje się tutaj kilka ośrodków agroturystycznych, prywatne schronisko turystyczne „Pod Chyrową” oraz stacja narciarska. Blisko stąd do wodospadu w Iwli (największego wodospadu w Beskidzie Niskim) oraz do szlaku prowadzącego do Pustelni św. Jana i na Cergową lub na Grzywacką Górę.

Cerkiew Opieki Bogurodzicy w ChCerkiew Opieki Bogurodzicy w Chyrowejyrowej – dawna łemkowska cerkiew greckokatolicka. Została wybudowana w 1780 (taka data widnieje na nadprożu portalu babińca), natomiast murowane prezbiterium powstało prawdopodobnie w 1707 r. Wewnątrz znajduje się rokokowy ikonostas z końca XVIII w. W 1947 r. cerkiew została przejęta przez rzymskokatolicką parafię w Dukli, nieremontowany budynek niszczał, groziła mu nawet rozbiórka. Świątynię wyremontowano dopiero pod koniec lat 80-tych. W 1985 roku obiekt wpisano na listę zabytków i włączono do podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej.
Wg legendy, w miejscu gdzie stoi cerkiew, w cudowny sposób pojawił się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Próbowano wywieźć go wozem, ale konie nie były w stanie go pociągnąć, dopiero udało się to wołom, ale obraz wrócił jednak do Chyrowej. Uznano to za cud i w miejscu tym wybudowano specjalnie cerkiew. Obraz przyciągał liczne pielgrzymki jeszcze w okresie międzywojennym, m.in. ze Słowacji.
Obecnie jest to rzymskokatolicki kościół filialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Św. Jana z Dukli. Urodził się ok. 1414 rPustelnia św. Jana z Dukli w Dukli, zmarł w 1484 we Lwowie. Był uznanym kaznodzieją i spowiednikiem. W 1997 r. został kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Jego relikwie znajdują się w kościele oo. Bernardynów w Dukli.
Na wzgórzu Zaśpit znajduje się Pustelnia Świętego. Stoi tu surowa neogotycka kaplica. Wg legendy św. Jan objawił się we śnie Marii Amelii, właścicielce Dukli i polecił jej wybudować w miejscu swojej pustelni kaplicę. Pierwszy budynek powstał w 1769 r., obecny wybudowany został w latach 1906-1908. Poniżej kaplicy znajduje się źródełko z wodą, w lesie ustawiono stacje drogi krzyżowej.
Św. Jan jest patronem archidiecezji przemyskiej, Lwowa i rycerstwa polskiego. Patronuje też Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.
W ikonografii święty przedstawiany jest jako niewidomy, w habicie franciszkańskim, padają na niego promienie światła. Czczony jest także przez Ormian i wyznawców prawosławia.
W kościele katolickim wspomnienie liturgiczne św. Jana z Dukli obchodzone jest 8 lipca, w Pustelni (na “Puszczy”) obchody przypadają w pierwszą sobotę lipca. W Sanktuarium dukielskim u Bernardynów, w niedzielę po pierwszej sobocie lipca, natomiast na górze Cergowej przy “Złotej Studzience” (błogosławieństwo dzieci), w trzecią niedzielę lipca.

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Dawna cerkiew Narodzenia Bogurodzicy, obecnie kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1855 r.).w Zawadce Rymanowskie dawna cerkiew Narodzenia Bogurodzicy. Świątynia została wzniesiona w 1855 r. Po Akcji Wisła trafiła do parafii rzymskokatolickiej z Trzcianie. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas z XVIII w. oraz ambona z ok. 1700 r. (pochodzi z kościoła w Lubatowej).

„Farfurnia” – gospodarstwo agroturystyczne i pracownia rękodzieła w Zawadce Rymanowskiej. Właściciele, państwo Kacprzykowie organizują wiele oryginalnych zajęć, m.in. z garncarstwa (“farfurnia” to po staropolsku pracownia ceramiczna). Hodują konie i kozy, można u nich kupić kozie sery.

Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) jest Kwitnący czosnek niedźwiedzibardzo cenną rośliną jadalną i leczniczą (ma podobne właściwości lecznicze jak czosnek pospolity). W Polsce objęty ochroną częściową.

Miesiącznica trwała (LuPachnąca miesiącznica trwała (ludowa nazwa “wonna panna”)naria rediviva) – bylina, kwitnie od kwietnia do czerwca. Uwielbia miejsca wilgotne i zacienione, wąwozy i podnóża skał. Wydziela, szczególnie pod wieczór i nocą, niezwykle intensywny, kwiatowy zapach (dlatego też zwana jest potocznie “nocną panną”).