Dolina Kamienicy – długa (32 km) i malownicza dolina wDolina Kamienicy zimą. Gorcach. Jej dnem przepływa rzeka Kamienica Gorczańska, która bierze swój początek pod Turbaczem, przepływa przez Lubomierz-Rzeki i od tego miejsca stanowi granicę Gorczańskiego Parku Narodowego oraz rozdziela Gorce od Beskidu Wyspowego. Dalej płynie przez Szczawę oraz Kamienicę i w miejscowości Zabrzeż wpada do Dunajca.

Na wysokości Szczawy, na rzece utworzony jest naturalny wodospad Spad. Jego wysokość nie przekracza 2 m, ale spada nim duża masa wody – jest pod tym względem jednym z największych wodospadów m w całych Beskidach. Woda spada z kamiennego progu dwoma kaskadami.

Papieżówka – polana oraz stojący na niej drewniany szałas w Dolinie Kamienicy na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Budynek ten został wybudowany jako schron dla pracujących na tym terenie drwali.

Obraz 088.W sierpniu 1976 roku, przez dwa tygodnie mieszkał w nim, incognito, kardynał Karol Wojtyła. Od roku 1978, kiedy został wybrany na papieża, miejsce to nazywane jest „Papieżówką”.

W 2004 roku szałas został odnowiony. Stanowi miejsce pamięci poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II. Przed budynkiem, na dużym głazie umieszczono pamiątkową tablicę, na której wyryto słowa Papieża: „Pilnujcie mi tych szlaków”.

Kudłoń (1274 m n.p.m.) – całkowicie zalesiony, czwarty co do wysokoKudłoński Baca.ści szczyt w Gorcach położony na północny wschód od Turbacza. Jego nazwa wywodzi się od nazwiska Kudeł bądź Kudła.
Na jego stokach znajdują się ciekawe formy skalne, m.in. największy w Gorcach ostaniec: „Kudłoński baca”. Na Kudłoniu znajduje się też jedyne w Gorcach stanowisko kosodrzewiny.

 Gorc Troszacki – (1235 m n.p.m.). mało wybitne wzniesienie w grzbiecie ciągnącym się od Kudłonia po Jaworzynkę, leży na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. Na jego zboczach znajduje się kilka polan, m.in.: Gorc Troszacki, Gorc Porębski, Stawieniec, Adamówka (Jodanówka) oraz polana Podskały.

W lesie po zachodniej stronie polany Adamówka znajdują się wychodnie skalne zwane Białymi Skałami.

Wychodnia skalna – w geologii to miejsce w terenie, w którym dana skała „wychodzi” na powierzchnię ziemi.

Jaworzyna Kamienicka – najwyższy szczyt w Gorczańskim ParBulandowa Kapliczka.ku Narodowym (1288 m n.p.m.). Na jej północno-wschodnich zboczach znajduje się polana Jaworzyna Kamienicka, z której rozciągają się przepiękne widoki m.in. na: szczyt Kudłonia i Gorca oraz szczyty Beskidu Wyspowego i Sądeckiego.

Zbójnicka Jama.W górnym rogu polany stoi słynna Kapliczka Bulandowa, którą w 1904 roku wybudował legendarny gorczański baca Tomasz Chlipała, znany jako Bulanda.

Poniżej kapliczki, w lesie, znajduje się jaskinia szczelinowa, zwana „Zbójnicką Jamą”.