Bacówka Pod Małą Rawką, Bacówka Pod Małą Rawkąschronisko PTTK (930 m n.p.m). Bacówka znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przy zielonym szlaku z przeł. Wyżniańskiej na Małą i Wielką Rawkę (ok. 900 m od parkingu). Powstała w 1979 roku. Jest to jeden z 11 obiektów zbudowanych w ramach koncepcji Bacówek PTTK – schronisk turystyki kwalifikowanej.
W schronisku jest bufet i kuchnia turystyczna oraz stylowa jadalnia. Częstym gościem tutaj był Władysław Nadopta – „Majster Bieda”, bohater znanej ballady Wociecha Bellona, założyciela i lidera Wolnej Grupy Bukowina. Informacje szczegółowe: http://www.rawki.pl

Wielka Rawka (1304 m) – najwyższy punkt pasma granicznego. Z grani rozciąga się jedna z najpiękniejszych panoram. Jej północno-wschodni stok jest bardzo stromy, zimą zdarzają się tutaj lawiny. Na wysokości 1302 m, przy szlaku …znajduje się wysoki betonowy słup – jest to dawne stanowisko geodezyjne. Ze względów na swe położenie, już za czasów austriackich, Wielka Rawka była najważniejszym punktem triangulacyjnym na terenie polskich Bieszczadów.

Trójstyk Granitowy obelisk na Krzemieńcu. Jest to trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacjigranic Polski, Ukrainy i Słowacji na Krzemieńcu – w miejscu tym ustawiono granitowy obelisk z godłami państw oraz nazwami szczytu w Trzech językach. Strona ukraińska umieściła też tutaj „kapsułę czasu”.

Trójstyk – punkt styku granic trzech równorzędnych jednostek terytorialnych

Krzemieniec (1221 m) (również Kremenaros). Szczytowa partia jest zarośnięta, ma kilka kulminacji – na zachodniej znajduje się „Trójstyk granic Polski, Ukrainy i Słowacji”. W miejscu tym ustawiono granitowy obelisk oraz, umieszczona przez stronę ukraińską, „kapsuła czasu”.
Krzemieniec jest najwyższym szczytem Gór Bukowskich (Beskidów Wschodnich) i najdalej na wschód wysunięty punkt Słowacji. Oprócz styku 3 państw, stykają się też tutaj 3 obszary chronione tworzące Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”: Bieszczadzki Park Narodowy, słowacki Park Narodowy „Połoniny”, i Ukraiński Użański Park Narodowy.