Czy jadąc na narty warto się ubezpieczyć? Jak wybrać dobrą polisę ubezpieczeniową?
Jazda na nartach czy snowboardzie to jedna z najpopularniejszych zimowych form aktywności. Niestety, wiąże się ryzykiem kontuzji i urazów, a niekiedy nawet groźnych wypadków.

 

Każde niebezpieczne zdarzenie na stoku to nie tylko przerwany i zepsuty wypoczynek, ale też szereg innych komplikacji oraz kosztów wynikających np. z konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, a później rehabilitacji, czy konieczności specjalistycznego transportu medycznego. Ale to nie wszystko, mogą też pojawić się koszty związane z sytuacjami, kiedy to my lub nasi podopieczni jesteśmy sprawcami wypadku – a o to na stoku narciarskim wcale nie trudno. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, szczególnie jeśli nasze szusowanie odbywa się za granicą.

Ale zaczniemy od podstawowego dokumentu, który zalecany jest przy wyjazdach zagranicznych do krajów Unii lub krajów EFTA – karty EKUZ.
Karta EKUZ potwierdza prawo Polaków, którzy przebywają w krajach UE/EFTA do uzyskania bezpłatnej pomocy lekarskiej na takich samych zasadach, jak obywatele danego państwa. Kartę uzyskuje się w oddziale NFZ.
Ważne! Przed wyjazdem należy sprawdzić, jakie są warunki świadczenia pomocy medycznej w kraju, gdzie planujemy wypoczynek. Informacje takie można uzyskać np. na stronie NFZ:  https://www.ekuz.nfz.gov.pl/nauka/wyjezdzam-do

Karta EKUZ – czy wystarczy na wyjazd na narty?

Wiemy już, że wyjeżdżając do kraju należącego do UE/EFTA powinniśmy posiadać kartę EKUZ, trzeba jednak mieć świadomość, że karta ta nie zapewnia pełnego pokrycia kosztów pomocy medycznej. Jakie są tego przyczyny?
– Karta EKUZ jest honorowana tylko w  placówkach, które mają podpisaną umowę z funduszem zdrowia danego kraju (podobnie jak w Polsce z NFZ). Często w stacji narciarskiej nie ma publicznej placówki zdrowia (refundacja z NFZ), a jedynie prywatne lecznice, w których karta EKUZ nie obowiązuje.
– W większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez NFZ (tzw. kwota współfinansowania).
– NFZ nie pokrywa kosztów transportu do Polski.
– NFZ (EKUZ) nie pokrywa kosztów szkód wynikających m.in. z powodu odpowiedzialności cywilnej (OC) i nie zapewnia odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Dlatego oprócz karty EKUZ warto mieć również odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Polisa narciarska – na co zwrócić uwagę i co powinna zawierać

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) to zbiór przepisów określających warunki ubezpieczenia zawierające między innymi:
– przedmiot i zakres ochrony,
– wyłączenia z ubezpieczenia (zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, kiedy może odmówić pokrycia kosztów)
– obowiązki ubezpieczonego (np. jakie dokumenty należy przedstawić przy realizacji szkody, jak należy przewozić sprzęt sportowy, jeśli podlega on ubezpieczeniu), itd.
Bardzo ważne jest, by przy wyborze oferty ubezpieczenia dokładnie sprawdzić te zapisy.

Kierunek – kraj do którego się udajemy (koszty leczenia są różne w poszczególnych krajach i regionach świata, np. w Kanadzie i USA koszty leczenia są bardzo wysokie) – sprawdź warunki dot. kosztów ratownictwa i leczenia w kraju do którego się wybierasz.

Formy sportu i rekreacji – wypełniając polisę przeważnie zaznaczamy: narty, snowboard (rekreacyjnie na oznaczonych trasach), ale warto się zastanowić i sprawdzić, czy nasza zimowa aktywność nie wkracza w zakres sportów ekstremalnych (np. freeskiing, skialpinizm). Każde z towarzystw podaje listę „sportów ekstremalnych” w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), a w systemie „Kiosk Polis” znajduje się bardzo szeroka lista aktywności.

Koszty ratownictwa
Ratownictwo górskie poza granicami Polski jest odpłatne, a jego koszt może być bardzo wysoki, szczególnie gdy w akcji używany jest śmigłowiec. Dlatego warto zadbać o odpowiednio wysoką kwotę ubezpieczenia na wypadek akcji poszukiwawczej i ratowniczej.
Przy zakupie niektórych karnetów narciarskich możemy otrzymać ubezpieczenie, ale jeżeli w ogóle, to obejmuje ono wyłącznie zdarzenia na danym stoku narciarskim i w bardzo ograniczonym zakresie.

Koszty leczenia i transportu
Ochrona przed ponoszeniem kosztów związanych z leczeniem poza granicami Polski: konsultacje  lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, specjalistyczne badania, niezbędne lekarstwa, koszty pobytu w szpitalu jeśli leczenie musi być podjęte poza granicami, itp.
Bardzo ważną składową polisy jest transport medyczny – należy upewnić się, że wybrana polisa zawiera tą opcję.
Zdarza się, że przy poważnych urazach konieczna jest kontynuacja leczenia lub kosztowna rehabilitacja po powrocie do kraju, aby uniknąć ryzyka tych kosztów można wybrać ubezpieczenie uwzględniające taką opcję.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ta opcja polisy gwarantuje wypłatę odszkodowania, gdy osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w związku z wypadkiem poniosła śmierć.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – to pokrycie kosztów wynikających z naszego, często nieumyślnego spowodowania szkód – zniszczenie czyjejś własności lub spowodowanie utraty zdrowia innych osób. Do spowodowania szkody może dojść np. podczas najechania na stoku na innego narciarza, skutkiem tego może być złamana/zwichnięta ręka lub noga, itp. oraz uszkodzony sprzęt sportowy, odzież i wyposażenie. Dotyczy to także odpowiedzialności rodziców lub opiekunów za szkody wyrządzone przez małoletnie dzieci (np. na stoku narciarskim).
Nasze ubezpieczenie OC może pokryć również ewentualne koszty związane z ewentualnym procesem sądowym, uzyskaniem pomocy adwokata lub tłumacza.

Assistance – zapewnia opiekę ubezpieczonemu i jego bliskim w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia podczas wyjazdu. Może to być np. pokrycie kosztów noclegu, wcześniejszy powrót do kraju czy przyjazd członka rodziny do poszkodowanego. To także gwarancja opieki nad dziećmi, kiedy poszkodowanymi są ich opiekunowie.

Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego – to gwarancja odszkodowania za zniszczony lub skradziony sprzęt sportowy lub bagaż.

Klauzula alkoholowa – polisa ubezpieczeniowa z klauzulą alkoholową umożliwia wypłatę odszkodowania ubezpieczonemu, nawet jeśli znajdował się on pod wpływem alkoholu i alkohol był jedną z przyczyn wypadku, któremu uległ.
Niektóre towarzystwa sprzedają polisy turystyczne wraz z klauzulą w pakiecie podstawowym, czasem rozszerzenie umowy o ten zapis wymaga dopłaty.
Uwaga! Należy dokładnie sprawdzić OWU polisy, czy i kiedy ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów.

Nie liczmy na łut szczęścia i wybierzmy właściwą dla nas polisę, nawet jeżeli jest droższa od standardowej. Dobór odpowiedniej polisy najłatwiej jest przeprowadzić korzystając z przeglądarki ubezpieczeń.

Specjalnie dla użytkowników portalu “Góry dla Ciebie” nasz Partner przygotował dedykowany zimowy kod rabatowy na wybrane ubezpieczenia.
Podając dane w polu kod rabatowy wpisz: GDC

 

 

 

 

 

Polecamy również artykuły:

UBEZPIECZENIA w góry online

UBEZPIECZENIA W GÓRY