Każde wyjście w góry jest obarczone mniejszym lub większym ryzykiem konieczności wezwania pomocy.

Niekoniecznie musimy ulec poważnemu wypadkowi, wystarczy, że zrobi się ciemno, zimno lub we mgle zgubimy drogę. I pomimo, że w zasadzie nic się nam nie stało, to potrzebujemy wsparcia ratowników.

Polska jest jedynym w Europie krajem gdzie ratownictwo górskie realizowane przez GOPR lub TOPR jest całkowicie bezpłatne.

Teoretycznie podobna sytuacja jest w Rumunii i Słowenii – samo ratownictwo górskie jest darmowe, ale wiąże się z szeregiem innych kosztów i w sumie trudno mówić o bezpłatnej pomocy. Akcja ratunkowa w Słowenii, w uzasadnionych wypadkach może być odpłatna, a koszty opieki zdrowotnej nie są w całości refundowane.
We wszystkich pozostałych rejonach górskich Europy akcje ratunkowe są płatne, a ich wysokość uzależniona jest od państwa, regionu i rodzaju służb ratowniczych. Jedno jest pewne – są bardzo wysokie.

Jakie koszty może generować nasz wypadek w górach?

Akcja poszukiwawcza – jeżeli pobłądziliśmy, nie wiemy gdzie jesteśmy, żeby nam pomóc trzeba nas najpierw znaleźć.

Akcja ratownicza – przeważnie transport śmigłowcem, sprowadzenie lub zniesienie przez ratowników i odtransportowanie do szpitala.

Transport specjalistyczny – nie zawsze ratownicy górscy dostarczą nas bezpośrednio do szpitala, czasami są potrzebne dodatkowe usługi nie uwzględnione w standardowej opiece zdrowotnej.

Opieka medyczna – w krajach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) obywatelom polskim posiadającym kartę EKUZ przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne.  Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). Np. we Francji musimy się liczyć z pokryciem ok 20% kosztów. Wysokość naszego współfinansowania jest oczywiście zależna od zakresu świadczonych usług medycznych. Wszystko o EKUZ znajdziemy na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

Przewiezienie poszkodowanego do kraju – koszty transportu (często specjalistycznego) do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia w kraju, zgodnie z zaleceniami lekarzy. Standardowy transport ambulansem lub samolotem pasażerskim z wymaganą opieką medyczną wynosi 12 000 PLN do 18 000 PLN w zależności od odległości i stanu pacjenta. Niestety, ale należy brać pod uwagę również transport zwłok do kraju.

Koszty odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej – wszystkie koszty związane z naprawieniem szkody z tytułu nawet losowo, niechcąco spowodowanego zdarzenia, takiego jak np. zrzucenie kamieni na turystów znajdujących się poniżej nas lub wjechanie w innego narciarza na stoku. Tu możemy być pewni sporych kwot rzędu dziesiątków tysięcy euro.

Inne dodatkowe koszty – najczęściej są to:

 • koszty pobytu osoby która będzie nam towarzyszyć
 • opieka prawna, tłumaczenia itp.
 • koszty utraconego, zniszczonego sprzętu sportowego
 • koszty związane ze zmianą organizacji naszej grupy, itp.

Jakie są koszty górskiej akcji poszukiwawczej i ratowniczej?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisy turystyczne, które zabezpieczają nas przed ryzykiem poniesienia kosztów opieki medycznej, prawnej, OC, NW itd. W zakresie ratownictwa górskiego bywa już różnie. Przede wszystkim chodzi tu o wysokość kwot, do których ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty oraz warunki w których miał miejsce wypadek. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku należy dokładnie zapoznać się z zapisami OWU czyli ogólne warunki ubezpieczenia (uciążliwe, ale bardzo istotne).

Zobaczmy, jak wyglądają przykładowe ceny akcji ratowników górskich

 • Koszt godziny lotu śmigłowca w Tatrach Słowackich ocenia się na ok. 3 000 do 3 500 euro
 • Stawka pracy ratownika HZS wynosi od 35 do 79 euro w zależności poziomu trudności prowadzonej akcji
 • We włoskiej Dolinie Aosty wyceniono usługę mobilności sanitarnej za pośrednictwem helikoptera Alpejskiego Pogotowia Ratunkowego (usługa zwana elisoccorso) na 115,00 euro za minutę (maksymalna kwota 3.500,00 euro)
 • W 2014 roku polski turysta wchodził na Rysy od polskiej strony, ale pobłądził i spadł na słowacką stronę, gdzie ratownicy Horskiej Zachrannej Służby za akcję poszukiwawczą i ratunkową wystawili mu rachunek na 15 000 euro – nie był ubezpieczony, musiał zapłacić z własnej kieszeni.
 • Podobnie turystka, która w Alpach wpadła do 35-metrowej szczeliny i można powiedzieć, że miała wiele szczęścia, że w ogóle przeżyła, ale otrzymała do zapłacenia rachunek na 19 000 euro – nie była ubezpieczona, musiała zapłacić z własnej kieszeni.
 • Taternik uratowany po wypadku wspinaczkowym przez HZS otrzymał rachunek na 22 000 euro, ale jego ubezpieczenie gwarantowało zwrot kosztów do wysokości 20 000 euro, resztę musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Nawet w sytuacji, gdy ktoś z najbliższej rodziny poniesie śmierć w górach (jak to miało miejsce w lawinie w Tatrach Słowackich) rachunek za koszty akcji, w tym wypadku odnalezienia zwłok, otrzyma wdowa lub matka (kilka tysięcy euro).

Jaki uprawiamy rodzaj aktywności górskiej i jak powinniśmy dopasować ubezpieczenie

I znowu uciążliwe, ale bardzo istotne zapoznanie się OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa, jaki rodzaj sportu, turystyki czy jakiejkolwiek aktywności outdoorowej dotyczy jego polisa i w jaki sposób jest realizowana.
Należy zwrócić uwagę na wiele aspektów oferowanych ubezpieczeń.

 • Zapoznać się z definicjami poszczególnych sformułowań. Np. co znaczy, że polisa dotyczy jedynie szlaków turystycznych. A jeżeli zabłądzimy i zejdziemy ze szlaku?
 • Co ubezpieczyciel nazywa narciarstwem wyczynowym, a co standardowym?
 • Czy potrzebujemy ubezpieczenia głównie na wypadek akcji ratowniczej (mamy inne ogólne) czy interesuje nas zabezpieczenie w szerszym zakresie?
 • Czy jesteśmy aktywni cały rok, czy tylko sezonowo, jednorazowo?
 • Czy nasza aktywność sprowadza się do jednej dyscypliny np. narciarstwo, czy potrzebujemy polisę na różne formy działalności górskiej?
 • Czy chcemy ubezpieczyć się sami, z parterem czy może rodzinnie?

Poniżej przedstawimy kilka konkretnych propozycji polis ubezpieczeniowych, które podzieliliśmy ze względów na obszar, którego ma dotyczyć nasza działalność. Oczywiście podajemy też rozwiązania ogólne np. roczne ubezpieczenie na różne formy aktywności we wszystkich górach świata do 6 000 m n.p.m.

Ubezpieczenia SłowacjaUbezpieczenia Rumunia

 

 

 

Ubezpieczenia AlpyUbezpieczenia Słowenia