Każde wyjście w góry obarczone jest ryzykiem wypadku i koniecznością wezwania pomocy. Wsparcie ratowników może być potrzebne nie tylko w krytycznych sytuacjach, ale również w przypadku zabłądzenia, utknięcia w trudnym terenie lub nawet przy lekkich obrażeniach.

Jeżeli od razu chcesz przejść do wyboru i zakupu online polisy, wybierz

Kiosk Polis logo

 

 

 

Szukaj kodu rabatowego w artykule poniżej.
Zobacz jak szybko znaleźć ofertę w przeglądarce ubezpieczeń


Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniach w góry

W Polsce ratownictwo górskie realizowane jest przez GOPR lub TOPR i jest całkowicie bezpłatne!

Oprócz Polski, Rumuni i Słowenii górskie akcje poszukiwacze i ratunkowe są płatne, a ich koszty zależnie od państwa, regionu i rodzaju służb ratowniczych są bardzo wysokie!

Planując zagraniczny wyjazd w góry, i nie tylko, rozsądnie jest posiadać odpowiednie UBEZPIECZENIE.

Uzupełnieniem artykułu są warunki ratownictwa górskiego w wybranych regionach:

SŁOWACJA        ALPY        RUMUNIA        SŁOWENIA        UKRAINA


Jakich usług będziemy potrzebować

Akcja poszukiwawcza – aby rozpocząć akcję ratowniczą w pierwszej kolejności należy zlokalizować poszkodowanego. W wielu przypadkach odnalezienie w trudnym górskim terenie osoby potrzebującej pomocy jest zadaniem bardziej skomplikowanym i długotrwałym niż samo udzielenie pomocy i transport w bezpieczne miejsce.

Akcja ratownicza – udzielenie bezpośredniej pomocy i przetransportowanie poszkodowanego w bezpieczny teren lub przekazanie go służbom medycznym. W akcji ratowniczej często wykorzystuje się specjalne śmigłowce.

Przykładowe ceny akcji ratowników górskich:

 • Koszt godziny lotu śmigłowca w Tatrach Słowackich wynosi ok. 3 000 do 3 500
 • Godzina pracy ratownika HZS wynosi od 35 do 79 w zależności poziomu trudności prowadzonej akcji
 • We włoskiej Dolinie Aosty wyceniono usługę mobilności sanitarnej za pośrednictwem helikoptera Alpejskiego Pogotowia Ratunkowego (usługa zwana elisoccorso) na 115,00 za minutę (maksymalna kwota 3.500,00 )
 • W 2014 roku polski turysta wchodził na Rysy od polskiej strony, ale pobłądził i spadł na słowacką stronę, gdzie ratownicy Horskiej Zachrannej Służby za akcję poszukiwawczą i ratunkową wystawili mu rachunek na 15 000 – nie był ubezpieczony, musiał zapłacić z własnej kieszeni.
 • Podobnie turystka, która w Alpach wpadła do 35-metrowej szczeliny i można powiedzieć, że miała wiele szczęścia, że w ogóle przeżyła, ale otrzymała do zapłacenia rachunek na 19 000 – nie była ubezpieczona, musiała zapłacić z własnej kieszeni.
 • Taternik uratowany po wypadku wspinaczkowym przez HZS otrzymał rachunek na 22 000 , ale jego ubezpieczenie gwarantowało zwrot kosztów do wysokości 20 000 , resztę musiał dopłacić z własnej kieszeni.

Nawet w sytuacji, gdy ktoś z najbliższej rodziny poniesie śmierć w górach (jak to miało miejsce w lawinie w Tatrach Słowackich) rachunek za koszty akcji, w tym wypadku odnalezienia zwłok, otrzyma najbliższa rodzina (kilka tysięcy ).

Transport specjalistyczny – nie zawsze ratownicy górscy dostarczą nas bezpośrednio do szpitala, czasami są potrzebne dodatkowe usługi nie uwzględnione w standardowej opiece zdrowotnej.

Opieka medyczna – w krajach Unii Europejskiej oraz krajach EFTA (Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria) obywatelom polskim posiadającym kartę EKUZ przysługuje korzystanie z opieki medycznej. Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/ EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania). Np. we Francji musimy się liczyć z pokryciem ok 20% kosztów. Wysokość naszego współfinansowania jest oczywiście zależna od zakresu świadczonych usług medycznych. Wszystko o EKUZ znajdziemy na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl/

Przewiezienie poszkodowanego do kraju – koszty transportu (często specjalistycznego) do miejsca zamieszkania lub miejsca dalszego leczenia w kraju zgodnie z zaleceniami lekarzy. Standardowy transport ambulansem lub samolotem pasażerskim z wymaganą opieką medyczną wynosi kilkanaście tysięcy PLN w zależności od odległości i stanu pacjenta. Niestety, ale należy brać pod uwagę również transport zwłok do kraju.

Koszty odszkodowania w ramach odpowiedzialności cywilnej – wszystkie koszty związane z naprawieniem szkody z tytułu nawet losowo, nieumyślnie spowodowanego zdarzenia, takiego jak np. zrzucenie kamieni na turystów znajdujących się poniżej nas lub wjechanie w innego narciarza na stoku. Tu możemy być pewni sporych kwot rzędu dziesiątków tysięcy euro.

Inne dodatkowe koszty – najczęściej są to:

 • koszty pobytu osoby która będzie nam towarzyszyć
 • opieka prawna, tłumaczenia itp.
 • koszty utraconego, zniszczonego sprzętu sportowego
 • koszty związane ze zmianą organizacji naszej grupy, itp.

Różne podejścia towarzystw ubezpieczeniowych do kosztów ratownictwa i poszukiwań

W praktyce wszyscy współpracujący z „Kioskiem Polis” ubezpieczyciele oferują zwrot kosztów poszukiwania i akcji ratowniczej, ale jest to w różny sposób ujęte w OWU. Różnice występują w wysokości limitu tych kosztów. Jeżeli np. Signal Iduna oferuje stały limit kosztów poszukiwań i ratownictwa do wysokości 6000 Euro, to Generali i AXA Assistance proponują bardzo korzystne rozwiązanie, gdzie limit tych kosztów jest równy limitowi kosztów leczenia (wymiennie). Daje to bardzo dużą elastyczność i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w razie drogiej akcji ratowniczej. Dodatkowo Generali w swoich OWU ma bardzo jasno sprecyzowane wszystkie warunki polisy.

Jak dobrać optymalną polisę ubezpieczeniową na wyjazd w góry

Chcąc poważnie podejść do tematu ubezpieczenia powinniśmy uwzględnić następujące elementy:

 • Czy oferta ubezpieczenia zawiera pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratunkowej.
 • Czy interesuje nas głównie ubezpieczenie na wypadek akcji poszukiwawczej i ratunkowej, czy również koszty opieki medycznej (warunki refundacji z NFZ – karta EKUZ), OC, bagaż, itp
 • Czy warunki ubezpieczenia nie rozdzielają akcji poszukiwawczej od ratowniczej (zdarza się, że zwrot kosztów dotyczy wyłącznie akcji ratowniczej, a poszukiwania są pomijane)
 • Czy wysokość zwrotu kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej jest wystarczająca w danym rejonie górskim. Na pokrycie kosztów standardowej akcji w Tatrach Słowackich powinno wystarczyć 6 000 Euro, ale w Alpach francuskich może to być 20 000 Euro. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić, jakie są orientacyjne ceny takich usług. Jeżeli planujemy kilkudniowy trekking lub wspinaczkę to może warto wybrać lepszą ofertę ubezpieczenia. Polisa będzie droższa o kilka złotych dziennie, a kwota przeznaczona na akcję poszukiwawczą i ratunkową wzrośnie do kilkudziesięciu tysięcy Euro, co zapewni nam zwrot całości kosztów ewentualnego wypadku.
 • Dobrze określmy, jaki rodzaj działalności górskiej nas interesuje. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe dokładnie określa rodzaje dyscyplin sportowych i warunki ich uprawiania. Jeżeli oprócz standardowego wędrowania szlakami turystycznymi planujemy coś więcej, to sprawdźmy to dokładnie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia)
 • Dopasujmy ofertę polisy do pory roku, warunków terenowych i pogodowych. Np. prawdopodobieństwo zabłądzenia w górach jesienią (krótki dzień, zła pogoda, niskie temperatury, itp.) jest znacznie większe, niż latem. Podobnie, poszukiwanie poszkodowanego np. w Alpach będzie zdecydowanie trudniejsze niż jakichkolwiek polskich górach.
 • Ważnym elementem polisy jest odpowiedzialność cywilna (OC). Z czym się to wiąże? Dotyczy to pokrycia kosztów następstw zdarzeń, które zostały wywołane z naszej winy (przeważnie w sposób niezamierzony). Jeżeli np. idąc wysokogórską ścieżką zrzucimy (nieumyślnie) kamienie, które ranią turystów poniżej, lub uszkodzą jakiś sprzęt lub budynek, możemy być pociągnięci do pokrycia kosztów akcji, leczenia, naprawy, itp. Mogą to być niebagatelne kwoty, znacznie wyższe niż związane z bezpośrednią akcją ratunkową.
 • Sprawdźmy, czy w kraju do którego się udajemy refundowane są koszty opieki medycznej (EKUZ) i w jakim zakresie. Jeżeli np. wybieramy się poza obszar Unii Europejskiej musimy przewidzieć, jakich kosztów leczenia, hospitalizacji, leków, itp. możemy się spodziewać i wybrać odpowiednią polisę.
 • Jeżeli będziemy działać na granicy polsko-słowackiej np. w Tatrach, to również warto się ubezpieczyć, ponieważ w przypadku upadku czy nawet niezamierzonego przejścia na stronę słowacką, akcję ratunkową będzie prowadzić HZS (słowacki odpowiednik TOPR) i wystawi nam rachunek do zapłacenia.
 • Jeżeli często działamy w górach, rozważmy czy nie byłoby dla nas lepszym rozwiązaniem ubezpieczenie roczne (więcej informacji poniżej).

Podsumowując: nie liczmy na łut szczęścia i wybierzmy właściwą dla nas polisę, nawet jeżeli jest droższa od standardowej. Dobór odpowiedniej polisy najłatwiej jest przeprowadzić korzystając z przeglądarki ubezpieczeń.

Specjalnie dla użytkowników portalu “Góry dla Ciebie” nasz Partner przygotował dedykowany kod rabatowy na wybrane ubezpieczenia.
Podając dane w polu kod rabatowy wpisz: GDC2019

Kiosk Polis logo

 

 

 

Ubezpieczenia roczne
OEAV (Oesterreichischer Alpenverein) i DAV (Deutscher Alpenverein)

Alpenverein to klub alpejski zrzeszający miłośników aktywności górskiej. W ramach rocznej składki członek otrzymuje polisę ubezpieczeniową w zakresie akcji ratownictwa i transportu oraz leczenia (polisa działa na całym świecie). Polisa jest roczna, obejmuje okres od 1 stycznia do 31 stycznia następnego roku, co umożliwia „płynne” kontynuowanie ubezpieczenia.

Ważne! Nowi członkowie klubu, którzy wstępują do OEAV od 1 września objęci są ubezpieczeniem do 1 stycznia kolejnego roku, bez naliczania składki za ten okres.

Członkostwo w klubie Alpenverein zawiera darmowe ubezpieczenie sportowo – rekreacyjne „Alpenverein Weltweit Service” (AWS).

 • Obejmuje cały świat,
 • góry do 6000 m n.p.m.
 • 25 000 € koszty ratunkowe na osobę
 • 10 000 € leczenie medyczne
 • 3 000 000 € w Europie ubezpieczenie OC
 • 35 000 € w Europie ochrona prawna
 • Bez limitu koszty transportu do kraju
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia

Ceny (ubezpieczenie standardowe) :
– członek (28 – 64 lat)  – 61 € (260 zł)
współmałżonek/partner członka – 47 € (200 zł)
– junior (od 19 – 27) – 47 € (200 zł)
– młodzież (18 lat lub młodszy) – 25 € (100 zł)
– wspólnota rodzinna – 108 € (460 zł)
Szczegółowe informacje (np. pozostałe kategorie wiekowe na stronie): http://www.alpenverein.pl/cennik

Przynależność do OEAV daje wiele dodatkowych korzyści, m.in. do 50% zniżki w alpejskich schroniskach górskich.

Z uwagi na popularność tej oferty obsługa członków Polskiej Grupy Alpenverein prowadzona jest w języku polskim. Wszystkie dodatkowe informacje: dane kontaktowe oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia znajdują się na stronie internetowej: http://www.alpenverein.pl

EURO 26 z ubezpieczeniem SPORT

propozycja dla osób od 5-30 roku życia. Koszt to, w zależności od  wariantu:
– dla karty EURO26 SPORT – 147 złotych za rok od daty nabycia polisy
– dla karty EURO26 SPORT EXTRA – 171 złotych za rok od daty nabycia polisy
Ubezpieczenie obejmuje koszty ratownictwa do kwoty 5000 €.
Ważne! Dla wykupujących tą polisę bardzo ważne jest, by zawierało ono opcję SPORT: EURO26 SPORT / EURO26 SPORT EXTRA.
Porównanie kart: https://euro26.pl/porownanie-kart/
Ubezpieczenie działa przez 365 dni, nie obejmuje terenu USA i Kanady, ale istnieje możliwość kupienia ubezpieczenia na ten teren. Wyróżnikiem EURO 26 są duże zniżki młodzieżowe – w Polsce (3 tys.) i Europie (ponad 50 tysięcy zniżek w 32 krajach Europy).

Szczegółowe informacje o warunkach ubezpieczenia EURO 26 SPORT znajdziemy na stronie: http://euro26.pl/

„Bezpieczny powrót”

Ubezpieczenie roczne Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) i PZU jest skierowane do „alpinistów oraz wszystkich pasjonatów gór i sportów górskich”.
Ubezpieczenie dostępne jest w 2 wariantach: różnice występują m.in. przy akcji ratunkowej z użyciem helikoptera:
– Wariant I – 100 000 PLN
– Wariant II – 250 000 PLN

Wariant I – Koszt rocznego ubezpieczenia dla członka PZA – 220 zł

 1. dla członka PZA – 220 zł
 2. dla członka PZA wraz z osobą bliską – 352 zł
 3. dla członka PZA wraz z osobami bliskimi, jednakże nie więcej niż 5 osób – 363 zł
 4. dla niepełnoletniego członka PZA – 110 zł

Wariant II

 1. Koszt rocznego ubezpieczenia dla członka PZA – 453 zł

Osoby niezrzeszone w PZA muszą doliczyć 15% do powyższych cen.
NNW – płatne dodatkowo

Co obejmuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie (poza Arktyką, Antarktydą i Grenlandią) w wariancie podstawowym do wysokości 6.000 m n.p.m. dla wypraw trwających nie dłużej niż 8 tygodni.

Informacje szczegółowe o warunkach ubezpieczenia, możliwych, dodatkowych rozszerzeniach ochrony, formularze wniosku, itp.: http://pza.org.pl/ubezpieczenia

„Planeta Młodych”

Planeta Młodych – ubezpieczenie dla osób od 5 do 39 roku życia.
Planeta Młodych PLUS dla osób od 39 do 59 lat
Ubezpieczenie obowiązuje przez okres roku od daty nabycia polisy, jego cena zależy od wyboru wariantu.
Ubezpieczenia kosztów poszukiwań i ratownictwa do wysokości 30 000 PLN
Dla ubezpieczonych zniżki na terenie Polski, m. in.: sklepy sportowe, kluby fitness, restauracje (wykaz na stronie internetowej)

Informacje szczegółowe o warunkach ubezpieczenia, możliwych wariantach: http://www.planetamlodych.com.pl/