Akcjami ratowniczymi m.in. w górach zajmują się odpowiednie jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Akcja ratunkowa przeprowadzana jest na koszt państwa. Przed wyjazdem w góry należy zgłosić swój wyjazd do odpowiedniej Górskiej poszukiwawczo-ratowniczej jednostki Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (Гірська пошуково-рятувальна частина).
Dyrekcja organizacji mieści się w Iwano-Frankowsku, dyżurki ratownicze znajdują się niektórych bazach turystycznych i leśniczówkach.

Lista dyżurek

Zgodnie z Postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy № 121 z dnia 19 marca 2014 r. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF cudzoziemiec we własnym zakresie pokrywa koszty leczenia i pobytu w szpitalu na Ukrainie, ewentualnie koszty pokrywa lub zwraca firma ubezpieczeniowa, w której wykupiliśmy stosowną polisę.

Komplet informacji o ubezpieczeniach (oferty, wybór optymalnej polisy, konsekwencje braku ubezpieczenia, itp.) znajduje się w artykule: UBEZPIECZENIA W GÓRY

Jakie ubezpieczenia mamy do wyboru?

Ubezpieczenia jednorazowe

Online – ubezpieczenia na wybrany okres czasu, rejon i rodzaj działalności możemy wybrać z bardzo szerokiej oferty różnych firm ubezpieczeniowych, najprościej za pomocą internetowej porównywarki ubezpieczeń, zobacz:
UBEZPIECZENIA w góry online

Ubezpieczenia roczne
Najpopularniejsze ubezpieczenia dedykowane aktywności w górach:
– ubezpieczenie dla członków klubu Alpenverein OEAV
– „Bezpieczny powrót” – ubezpieczenie Polskiego Związku Alpinizmu i PZU
– EURO 26 z ubezpieczeniem SPORT
– „Planeta Młodych”