15 grudnia 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące korzystania z terenów słowackiej części Tatr objętej ochroną parku narodowego TANAP. Turyści muszą się liczyć z wieloma zmianami, m.in. z zakazem wprowadzania psów w rejony wysokogórskie, skrócono również okres sezonowego zamknięcia szlaków. Nowe przepisy regulują także zasady uprawiania sportów na terenie TANAP.

 Prace nad nowym regulaminem trwały 6 lat. Obecne zmiany będą obowiązywały od 15 grudnia, ale Zarząd TANAP deklaruje, że w pierwszym roku funkcjonowania nowych przepisów służby parku będą tolerancyjne dla turystów.

Panorama Rohaczy z Trzech Kop

Rohacze

Co czeka turystów po 15 grudnia?

Zakaz wprowadzania psów na szlaki

Ta zmiana nie ucieszy właścicieli czworonogów. Wg przepisów nowego regulaminu w rejonach wysokogórskich, w miejscach, w których obserwuje się obecność chronionych gatunków zwierząt – świstaków, kozic i innych dużych drapieżników, będzie obowiązywał zakaz wejścia z psem. Miejsca te mają być oznaczane bezpośrednio w terenie.
Szczegółowa lista lokalizacji i odpowiednich szlaków turystycznych na terenie TANAP, których nie można zwiedzać, wchodzić w towarzystwie zwierząt znajduje się pod adresem: https://www.tanap.sk/wp-content/uploads/navstevny_poriadok_tanapu.pdf  na stronie 22 regulaminu TANAP (mapa na stronie 26).
Dotychczasowe, bardziej liberalne przepisy wprowadzania zwierząt na teren TANAP powodowały, że wielu polskich turystów wybierało właśnie słowacką stronę Tatr, aby móc wędrować ze swoim pupilem. Po stronie polskiej jest niewiele takich miejsc – więcej w oprac.: Z psem w Tatry Polskie.

Skrócenie okresu sezonowego zamknięcia szlaków.

A to już pozytywna zmiana – o 2 tygodnie zostanie skrócony czas sezonowego zamknięcia szlaków turystycznych (powyżej schronisk turystycznych z wyjątkiem szlaku prowadzącego do Chaty pod Rysami), wg nowych przepisów będą one zamknięte w okresie od 1 listopada do 31 maja. Pełna lista szlaków znajduje się w regulaminie zwiedzania parku – https://www.tanap.sk/wp-content/uploads/navstevny_poriadok_tanapu.pdf na stronie 18 regulaminu TANAP (mapa na stronie 21).

Natomiast od 1 listopada do 30 kwietnia zamknięta jest Dolina Juráňova, a od 15 grudnia do 30 kwietnia – Symboliczny Cmentarz pod Osterwą w Dolinie Mięguszowieckiej (żółty szlak pieszy od skrzyżowania Popradská poľana do Popradské pleso).

Uprawianie sportów na terenie TANAP

Wspinaczka górska

Warunki uprawiania wspinaczki – dozwolony okres oraz miejsca niedostępne podane są w regulaminie. Ponadto wspinacze mają obowiązek zarejestrować się wcześniej on-line zgodnie z instrukcją na stronie internetowej Zarządu TANAP (www.tanap.sk). Oczywiście powinni posiadać odpowiedni sprzęt wspinaczkowy i umiejętności posługiwania się nim, a także wykazać się znajomością terenu wspinaczkowego, dodatkowo powinni posiadać stosowne uprawnienia.

Sporty zimowe

Tatrzańska Łomnica

Tatrzańska Łomnica, zdj. Sławomir R.

Narciarstwo zjazdowe można uprawiać wyłącznie na oznakowanych i wytyczonych trasach zjazdowych; trasach ośrodków narciarskich wyposażonych w wyciągi, zgodnie z regulaminem funkcjonowania danego ośrodka narciarskiego.
Narciarstwo biegowe – tylko w wyznaczonych rejonach, na odpowiednio przygotowanych trasach, z wystarczającą naturalną pokrywą śnieżną, w określonych godzinach.
Skialpinizm
dozwolony jest w okresie od 15 grudnia do 15 kwietnia, przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej, w miejscach przeznaczonych do wspinaczki górskiej oraz miejscach zarezerwowanych dla turystyki zimowej (strona 29 regulaminu TANAP).
Turystyka zimowa (Skitouring określony w regulaminie jako “ruch wykonywany w terenie pieszym będący połączeniem turystyki pieszej i jazdy na nartach”) – dozwolony jest w okresie od 15 grudnia do 15 kwietnia na dokładnie wyszczególnionych obszarach (strona 31 regulaminu).

Lista dostępnych tras znajduje się na stronie regulaminu.

Turystyka rowerowa i wodna

Cicha Dolina

Cicha Dolina

TANAP zapowiada rozbudowę istniejących oraz wytyczenie nowych ścieżek rowerowych.
Lista obecnie dostępnych ścieżek rowerowych na terenie TANAP jest dostępna na stronie 27 regulaminu).
Nowe przepisy regulują również zasady uprawiania turystyki wodnej (spływy kajakowe i pontonowe) – miejsca, okres i warunki ich dostępności, konieczne wyposażenie uczestników.

Ponadto określono też zasady geocachingu, czyli gier terenowych oraz zasady biwakowania na terenie TANAP.

 

Słowacki Tatranský národný park, TANAP został utworzony 1 stycznia 1949 r., jest to najstarszy park narodowy na Słowacji.
Obejmuje część Tatr Wysokich, niemal cały obszar  słowackich Tatr Zachodnich oraz całe Tatry Bielskie. Powierzchnia parku wynosi 73 800 ha. Od 1993 roku wraz z polskim Tatrzańskim Parkiem Narodowym wchodzą w skład rezerwatów biosfery UNESCO.

Dla porównania utworzony w 1955 r. polski Tatrzański Park Narodowy obejmuje 21164 ha powierzchni.