Myscowa - cerkiew greckokatolicka pw św. Paraskewy z 1796 r., obecnie jest to rzymskokatolicki kościół filialny pw NMP Matki Kościoła

Myscowa – wieś w dolinie rzeki Wisłoki. Warto tu zobaczyć zabytkową murowaną cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy z 1796 roku, obecnie jest to rzymskokatolicki kościół filialny pod wezwaniem Matki Bożej Matki Kościoła. Jest też cmentarz z kaplicą św. Mikołaja i nagrobkami kamiennymi z końca XIX w. We wsi znajduje się szkoła podstawowa (dawny dom ludowy) z 1937 roku.
Przed wojną wieś liczyła 1200 osób. Był tu dwór, folwark i szkoła, dwa młyny wodne, tartak, folusz i karczma. Odbywały się jarmarki przyciągające kupców nawet z terenów zagranicznych. Ludność zajmowała się kamieniarstwem i stolarstwem. Po wojnie część łemkowskiej ludności wyjechała na Ukrainę, a wieś zamieszkała ludność ze spalonej Huty Polańskiej i Kątów. Obecnie Myscowa liczy ok. 300 mieszkańców.

Grzywacka Góra (567 m) zajęło na 1:20 h.Krzyż Milenijny na Grzywackiej Górze Tutaj warto zaplanować dłuższy postój. Na jej szczycie stoi krzyż milenijny z platformą widokową, z której rozciągają się piękne panoramy w wielu kierunkach. Pod szczytem znajduje się kaplica.

 

 

Zamczysko – wg znawców tematu jest to ziWały "Zamczyska"emno-drewniane grodzisko datowane XIII-XV wiek. Otaczają  je głębokie fosy i wysokie wały ziemne. Przed II wojną światową i w latach 50 – tych prowadzono tutaj badania w ramach Karpackiej Ekspedycji Archeologicznej.

 

Źródło “Beskid Niski. Przewodnik dla prawdziwego turysty”.