Łopień (961 m n.p.m.) maŁopień (961 m n.p.m.)syw Beskidu Wyspowego. Góra nazywana jest przez miejscową ludność Złotopieniem. Łopień ma 3 wierzchołki: Łopień, Łopień Środkowy i Łopień Zachodni. Dawniej prowadzono tutaj intensywną gospodarkę pasterską. Z tego okresu pozostały 4 duże polany: Cechówka, Jaworze, Myconiówka, Zawadówka. Niestety, nie istnieją już dzisiaj, licznie stojące tu kiedyś, pasterskie szałasy.

Łopień jest niemal całkowicie zalesiony. Panoramy można oglądać jedynie z polan. Najciekawsza widokowo jest znajdująca się od południowej strony niewielka polanka Widny Zrąbek. Widać stąd doskonale dolinę górnej Łososiny, szczyty Beskidu Wyspowego – przede wszystkim Ćwilin, Gorce i Tatry. Polanka została poszerzona przez startujących stąd paralotniarzy. Dzięki akcji „Odkryj Beskid Wyspowy” umieszczono tutaj ławki dla turystów. Stoi też tutaj metalowy krzyż poświęcony Janowi Pawłowi II, ołtarz polowy oraz księga pamiątkowa.

Na Łopieniu znajdują się jaskinie, osuwiska i wychodnie skalne oraz tzw. „Bagna Łopieńskie”. W czasie II wojny światowej na zachodnich zboczach Łopienia, na polanie Parkijówka, ukrywali się Żydzi z Dobrej.

Przełęcz Rydza-Śmigłego (70Pomnik na Przełęczy Rydza Śmigłego0 m n.p.m.) – przełęcz położona między Łopieniem i Mogielicą. Prowadzi przez nią droga asfaltowa z Jurkowa przez Chyszówki do Słopnic.
Na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce pod koniec 1914 r. przełęcz nosi nazwę Rydza Śmigłego. To właśnie tutaj doszło do walki Legionów Polskich pod dowództwem Marszałka Śmigłego z oddziałem rosyjskiej kawalerii. Dzięki zaskoczeniu nieprzyjaciela Polacy, którzy mieli dużo mniejsze siły, wzięli do niewoli wszystkich Rosjan, nie ponosząc w walce żadnych strat.
Po II wojnie światowej, ze względów politycznych, zmieniono jej nazwę na przełęcz Chyszówki. Do pierwszej nazwy wrócono dopiero w 1990 r.
W 10. rocznicę walk młodzież z Dobrej postawiła na przełęczy krzyż, na którym umieszczono następujący napis:
„1918 – 1928 TU W CHYSZÓWKACH W LISTOPADZIE 1914 R. WALCZYLI LEGIONIŚCI POLSCY POD WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO I WZIĘLI DO NIEWOLI ODDZIAŁ KAWALERJI ROSYJSKIEJ – W 10 ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI POSTAWIŁO TEN KRZYŻ STOW. MŁODZ. POLSK. Z DOBREJ II XI 1928 R. NA ZNAK HOŁDU DLA BOHATERÓW KTÓRZY ODDAJĄC KREW I ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ UTRWALILI W NARODZIE WIARĘ W ZWYCIĘSTWO”.
Obok krzyża stoi obelisk Rydza-Śmigłego, a także kamienny Pomnik Spotkania Pokoleń z 1938 r („NA PAMIĄTKĘ BOJÓW I BRYGADY LEGIONÓW POLSKICH 23.XI.1914 – 9.XII.1914).
Co roku, 11 listopada odbywają się tutaj uroczystości związane z tymi historycznymi wydarzeniami.
Przełęcz Rydza Śmigłego jest świetnym punktem widokowym. Można stąd zobaczyć m.in.: Gorce, Babią Górę, Ćwilin i Śnieżnicę. Jest to także dobry punkt startu dla wychodzących na Mogielicę i Łopień. Na przełęcz można dojechać samochodem, prowadzi tędy droga z Jurkowa przez Chyszówki do Słopnic,

Legendy związane z Łopieniem. Wg ludowych podań wielkolud Łopień był małżonkiem Mogielicy. Natomiast nazwa Złotopień pochodzi zapewne od licznych „złotych” legend związanych z tą górą. Wg jednej z nich tajemniczy dziad zbierał na szczycie kamienie i wytapiał z nich złoto. Jeszcze dzisiaj podobno pasące się krowy i owce wygrzebują z ziemi bryłki złota. Opowiadano też, jakoby mieszczanie tymbarscy przekuwali znalezione w podziemnych sztolniach Złotopienia złoto na monety. Wg innych legend mieli oni wyrabiać tak dobre gonty z drewna ścinanego na Łopieniu, że otrzymywali za nie wynagrodzenie w złocie. Wg innych podań pewnego razu na szczycie rozstąpiła się ziemia i ukazały się ludziom duże skarby. Złoto można było również znaleźć na wzniesieniu zwanym Ostrysem, gdzie znajduje się wejście do jaskini. Podobno też na jednej ze skałek przesiadywał czarnoksiężnik, który zostawił na niej odcisk buta. Opowieściom tym sprzyjały zapewne licznie występujące w tej okolicy jaskinie.

Uroczysko Łopień – tereny ochronne siedlisk na Łopieniu, obejmuje dwa obszary: jeden to osuwisko Czartorysko z grupą skałek i jaskiniami: Czarci Dół, Złotopieńska Dziura i Wietrzna Dziura. Drugi obszar to torfowisko „Bagna Łopieńskie”, kilka jaskiń, w tym najdłuższą w Beskidzie Wyspowym Jaskinię Zbójecką oraz tereny z buczyną karpacką.

Czartorysko – rów osuwiskowo- zapadliskowy na północnym stoku Łopienia. Obejmuje 3 jaskinie: najdłuższa z nich to Jaskinia Czarci Dół (125 m długości i 25 m głębokości),   Złotopieńska Dziura i Wietrzna Dziura oraz i 5 schronisk: Jaskinia z Dwoma Otworami, Trójkątna Studnia, Schronisko pod Grzybem, Podwójna Studnia oraz Schronisko Omszałe.

Nazwa Czartorysko nawiązuje do ludowych podań, wg których miejsce to powstało dzięki działaniom czarta.

„Bagna Łopieńskie” zwane też „jeziorkami” – obniżenie z unikalnym torfowiskiem wysokim znajdujące się w rejonie szczytu Łopienia Środkowego. Bagna wchodzą w skład „Uroczyska Łopień”. Wg ludowych podań w bagnach tych topiono ciała samobójców.

Jaskinia Zbójecka – najdłuższa jaskinia w Beskidzie Wyspowym, ma 433 m długości i łącznej deniwelacji 20,3 m. O jaskiniach na Łopieniu już dawno opowiadała miejscowa ludność. Ta jaskinia została zlokalizowana i opisana dopiero w 1997 r. Ma kilka dużych komór, największa z nich to Sala Janosika – ma 4 m długości, około 3 m szerokości i ok. 3 m wysokości. Jej strop przechodzi w wysoki na około 10 m Komin Prezesa. Inne duże komory to Sala Dziadka, Sala Zbłąkanych i Sala Rumcajsa.

Olbrzymią sensację wzbudziło odkrycie w jaskini dużej, bo liczącej prawie 500 osobników kolonii nietoperzy: podkowców małych. Jest to największa kolonia tego gatunku w Polsce.
Jaskinia Zbójecka wchodzi w skład obszaru ochronnego „Uroczysko Łopień”. Nie jest udostępniona do zwiedzania, część jaskini, w której zimują nietoperze jest zamknięta kratą.

Wychodnie skalne na Łopieniu: „Na Ostrysie”, „Na Wiśni”, „Wietrzne Skały”, „Zbójeckie Skały”.